Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy Mời Dự Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp an ninh trật tự khu vực giáp ranh 03 huyện: Sơn Động - Ba Chẽ - Đình Lập năm 2016 (02/GM-UBND ngày 04/01/2017)

Thứ Tư, 01/04/2017 - 04:05

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp an ninh trật tự

khu vực giáp ranh 03 huyện: Sơn Động - Ba Chẽ - Đình Lập năm 2016

          

  Trên cơ sở Giấy mời số 284/GM-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang về mời đại biểu dự hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp ANTT khu vực giáp ranh 03 huyện: Sơn Động - Ba Chẽ - Đình Lập năm 2016; UBND huyện Đình Lập mời các thành phần tham dự Hội nghị Sơ kết tại huyện Sơn Động, cụ thể như sau:

  1. Thành phần

  - Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các xã Đồng Thắng, Bắc Lãng, Lâm Ca, Thái Bình (đề nghị UBND các xã mời giúp);

  - Công an phụ trách địa bàn các xã Đồng Thắng, Bắc Lãng, Lâm Ca, Thái Bình (đề nghị Công an huyện mời giúp);

  - Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn các xã Đồng Thắng, Bắc Lãng, Lâm Ca, Thái Bình (đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện mời giúp).

  2. Thời gian: Hai ngày, từ 14 giờ ngày 05/01/2017 đến hết ngày 06/01/2017.

  3. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

  4. Nội dung: Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp an ninh trật tự khu vực giáp ranh 03 huyện Sơn Động - Ba Chẽ - Đình Lập năm 2016.

  Lưu ý: Các thành phần mời dự Hội nghị tập trung tại Văn phòng HĐND - UBND huyện vào 12 giờ 15 phút ngày 05/01/2017 để đi xe chung do Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí.

  (Có Giấy mời số 284/GM-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Sơn Động phô tô gửi kèm theo)

  Nhận được giấy mời, đề nghị các đồng chí bố trí công việc tham dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm trên./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,771,708

  IP của bạn: 107.22.2.109

  Thời gian: 2018-03-17 19:31:37

  Chi tiết:

   Hôm nay: 916

   Tuần này: 43610

   Tháng này: 101900

   Năm nay: 424475

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn