Các sở, ngành, huyện, TP

Thông Báo Danh sách các thí sinh nộp hồ sơ tuyển viên chức huyện Đình Lập tính đến 17h00 ngày 13/9/2016

Thứ Tư, 08/31/2016 - 01:12

Tổng hợp Danh sách các thí sinh nộp hồ sơ thi tuyển viên chức

huyện Đình Lập năm 2016

UBND thông báo số lượng danh sách các thí sinh nộp hồ sơ thi tuyển viên chức năm 2016 tính đến hết ngày 13/9/2016

(có danh sách đích kèm )

Đính kèmDung lượng
13_9.xls129.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.846.214; Fax: (025) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn