Các sở, ngành, huyện, TP
Tin tức sự kiện
          Chia sẻ khó khăn và giúp đỡ người nghèo ăn tết vui tươi, đầm ấm là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống nhân ái của người Việt Nam; đó cũng là tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị đối với người nghèo, giúp họ vượt qua khó khăn, hưởng một cái tết trọn niềm vui.
           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015; Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015 đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập; Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp huyện Đình Lập năm 2015 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐTT ngày 11/01/2016,
        Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 30/5/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014; Thông báo số 258/TB-UBND ngày 30/5/2014 của UBND huyện Đình Lập;         Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại tờ trình số 328/TTr-NV ngày 02 tháng 10 năm 2014,
UBND huyện Đình Lập Thông báo kết quả điểm xét tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệ năm 2014
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 huyện Đình Lập thông báo: Điểm xét tuyển phòng vấn đối với các thí sinh tham gia thi sát hạch phỏng vấn bao gồm 209 thí sinh.
Phê duyệt kết quả trung tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2014 của huyện Đình Lập đối với 26 thí sinh

 

 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo kết quả điểm xét tuyển công chức cấp xã năm 2014 đối với 57 thí sinh đã tham gia kiểm tra sát hạch, phỏng vấn ngày 21/6/2014 và kết quả xét tuyển đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an đối với 02 thí sinh. dự kiến 26 thí sinh trúng tuyển trong kỳ thì tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014
Nhập thông tin tóm tắt Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Lạng Sơn, bốn vấn đề có tầm quan trọng ngang nhau, đó là chính trị, kinh tế - xã hội và văn hóa - thông tin. Vì vậy, duy trì và phát triển các loại hình văn hóa là việc làm rất quan trọng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc "văn hóa Xứ Lạng".
Giờ đây huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đổi thay. Tuyến đường 4B của một thời khói lửa trong chiến dịch Biên giới 1950 nay đã được nâng cấp, mở rộng; các xã vùng cao cũng đã có đường đến trung tâm xã. Đến với bất cứ nơi đâu trên các vùng quê này, ở đâu cũng thấy hiện diện một màu xanh ngút ngàn của rừng
Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng Sơn, có hai trục quốc lộ 4B và 31 chạy qua trung tâm huyện; phía Tây Bắc giáp huyện Lộc Bình, phía Đông Bắc giáp Trung Quốc với đường biên giới dài 51,2 km, phía Đông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh và phía Tây Nam giáp tỉnh Bắc Giang.
Ngày 19-9-1945, tại Pò Có, Khe Cháy, xã Thái Bình, Hội đồng Bảo an nhân dân huyện Đình Lập đã chính thức được thành lập. Hội đồng Bảo an nhân dân ra đời là thành quả của ý chí quyết tâm và khao khát, ước vọng của đồng bào các dân tộc Đình Lập muốn vươn tới một xã hội công bằng, không có áp bức, bóc lột, cùng cuộc sống tự do, không có giặc Phỉ cướp phá.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.846.214; Fax: (025) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn