Các sở, ngành, huyện, TP

Tổ chức Bộ máy

I. Lãnh Đạo UBND huyện Đình Lập gồm:

 

1. Phan Hồng Tiến, Chủ tịch UBND huyện - Phụ trách chung

2. Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực - Phụ trách Văn hóa xã hội

3. Nông Minh Cát, Phó Chủ tịch UBND - Phụ trách Kinh tế tài chính

4. Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND - Phụ trách Tài nguyên Nông nghiệp

 

II. Các Phòng Chuyên môn gồm: 

 

1. Văn Phòng HĐND&UBND huyện;         

       - Ninh Thu Giang, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, ĐT: 0253.846.411                     

       - Trần Huy Hoàn, Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện, ĐT:0253.846.245

2. Phòng Tư Pháp huyện;

       - Nguyễn Anh Tú, Trưởng Phòng

       - Sầm Anh Dũng, Phó Trưởng Phòng       

3. Phòng Lao Động TB&XH huyện;

       - Nguyễn Văn Công, Trưởng phòàng

       - Hoàng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng

4. Phòng Nội Vụ huyện;

       - Trần Thị Yến, Trưởng phòng

       - Hoàng Ngọc Thảo, Phó Trưởng phòng

       - Hoàng Văn Hưng, Phó Trưởng phòng 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

       - Đặng Đình Đức, Trưởng phòng

       - Nguyễn Đắc Hưởng, Phó Trưởng phòng

       - Vi Văn Quân, Phó Trưởng phòng         

6. Phòng Thanh Tra huyện;

       - Lý Thị Hỷ, Chánh Thanh tra

       - Nguyễn Tuấn Toại, Phó Chánh Thanh tra     

7. Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện;

       - Nguyễn Chiến Hiệp, Trưởng phòng

       - Lộc Thị Hải, Phó Trưởng phòng

       - Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng phòng      

8. Phòng Y tế huyện;

       - Sái Văn Phóng, Trưởng phòng

       - Vi Thị Luyến, Phó Trưởng phòng      

9. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện;

       - Hoàng Văn Quân, Trưởng phòng

       - Nông Thị Yến Vinh, Phó Trưởng phòng  

10. Phòng Dân tộc huyện;

       - Bế Thị Thúy, Trưởng phòng

11. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;

       - Mông Thị Loan, Trưởng phòng

       - Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng phòng 

       - Vi Văn Phúc, Phó Trưởng phòng

12. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

       - Vi Thị Thu, Trưởng phòng

       - Nông Tuấn Huệ, Phó Trưởng phòng

       - Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng phòng 

13. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

       - Hoàng Thị Kim Hoạt, Trưởng phòng

       - La Thị Kim Tuyến, Phó Trưởng phòng

       - Hoàng Chí Thiện, Phó Trưởng phòng

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,991,241

  IP của bạn: 54.198.134.104

  Thời gian: 2018-04-27 05:47:18

  Chi tiết:

   Hôm nay: 145

   Tuần này: 28084

   Tháng này: 147447

   Năm nay: 644438

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn