Skip to main content

DANH SÁCH  NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

 

 

 I. CÁC SỞ - BAN - NGÀNH

 

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Văn phòng UBND tỉnh

Phùng Quang Hội

Chánh Văn phòng

0205.3812.102 0913.278.992

pqhoi@langson.gov.vn

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Hữu Chiến

Giám đốc

0205.3811.235

0982.102.688

nhchien@langson.gov.vn

3

Sở Giao thông Vận tải

Nghiêm Văn Hải

Giám đốc

02053.810.109

0913590340

nvhai-04@langson.gov.vn

4

Ban Dân tộc

Triệu Văn Lạng

Trưởng ban

0912 119 127

 

5

Cục Thống kê

Trần Lê Tuân

Cục trưởng

02053.812094

0913541912

tltuan@gso.gov.vn

6

Cục Thi hành án Dân sự

Phạm Văn Dũng

Cục trưởng

02053.871399

dungpv@moj.gov.vn

7

Cục Thuế

Lê Công Mai

Phó Cục trưởng

0913288577

mai.lso@gdt.gov.vn

8

Sở Khoa học và Công nghệ

Trần Hữu Đắc

Phó Giám đốc

0205 3 819 819

0913.277.548

thdac@langson.gov.vn

9

Sở Tài chính

Vũ Hoàng Quý

Phó Giám đốc

02053 8740143

0989150779

vhquy@langson.gov.vn

10

Đài Phát thanh và Truyền hình

Vũ Kiều Oanh

Phó Giám đốc

02053812646

0912708386

 

11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Phúc Hà

Giám đốc

0912111596

nphasvh@gmail.com

12

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Trịnh Hữu Tăng

Chính ủy

0988082885

 

Lê Quang Đạo

Chỉ huy trưởng

0905346888

 

13

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Lê Văn Bền

Chính ủy

02053859006

0985811867

 

14

Sở Ngoại vụ

Trịnh Tuyết Mai

Phó Giám đốc

02053718606

0983279663

trinhmails@gmail.com

15

Sở Tư pháp

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Giám đốc

02053.3876350

 

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Đình Duyệt

Phó Giám đốc

0978.196.999

ndduyet@langson.gov.vn

17

Sở Xây dựng

Nguyễn Duy Đông

Phó Giám đốc

02053 812 939

0913.396.669

ddongls1@gmail.com

18

Sở Nội vụ

Vũ Đức Thiện

Phó Giám đốc

0253 789 886 0913 529 259

vdthien@langson.gov.vn

19

Sở Y tế

Nguyễn Thế Toàn

Giám đốc

02053.812731

0919710669

nttoan@langson.gov.vn

20

Thanh Tra tỉnh

Đậu Trường An

Phó Chánh Thanh tra

0205.3812216

0912192479

dautruonganttls@gmail.com

21

Sở Công thương

Nguyễn Quốc Hải

Phó Giám đốc

02053.877650

0913278978

nqhai@langson.gov.vn

22

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Thị Khánh Vân

Phó Giám đốc

0912.157.105

0205.3812.141

hathikhanhvan2010@gmail.com

23

Sở Nông nghiệp và PTNT

Lý Việt Hưng

Phó Giám đốc phụ trách

02053.879.666 0912.327.424

sonnptnt@langson.gov.vn

24

Sở Thông tin và Truyền thông

Lê Hải Yến

Phó Giám đốc

02053.816.619


lhaiyen@langson.gov.vn

 

 

II. UBND  CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

UBND Thành phố

Lê Trí Thức

Chủ tịch

0983.924.969

letrithuc249@gmail.com

2

UBND huyện Đình Lập

Nguyễn Hoàng Tùng

Chủ tịch

0982.001.577

nhtung@langson.gov.vn

3

UBND huyện Bình Gia

Bùi Hoàng Nam

Chủ tịch

0253.835.888

0989.123.303

 

4

UBND huyện Cao Lộc

Hứa Anh Tuấn

Chánh Văn phòng

02053.861.306

0915396336

vpubndhuyencaoloc@gmail.com.vn

5

UBND huyện Chi Lăng

Đinh Hữu Học

Chủ tịch

0912.310.266

dhhoc@langson.gov.vn

6

UBND huyện Bắc Sơn

Tô Bắc Thái

Chủ tịch

0912110317

tbthai@langson.gov.vn

7

UBND huyện Văn Quan

Nguyễn Đình Đại

Chủ tịch

0913 561 995

0205 3830010

nddai@langson.gov.vn

8

UBND huyện Hữu Lũng

Long Văn Sơn

Chủ tịch

01663.351.888

lvson@langson.gov.vn

Phạm Ngọc Thủy

Phó Chánh Văn phòng

0943.619.822

pnthuy@langson.gov.vn

9

UBND huyện Văn Lãng

Vũ Biền

Chánh Văn phòng

02053.880140

0949266036

 

10

UBND huyện Tràng Định

Lương Quốc Toản

Phó Chủ tịch

0916940798

vphdndubnd@gmail.com

 

 

III. CÁC CƠ QUAN KHÁC

 

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

Trương Thu Hòa

Quyền Giám đốc

01234.828098

hoa.truongthu@sbv.gov.vn

2

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trần Văn Hùng

Chánh Văn phòng

0909.511.888

 

Hà Thị Kim Dung

Chi cục trưởng Hải quan Ga ĐSQT Đồng Đăng

0915.481.618

 

Nguyễn Bảo Ngọc

Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh

0915.678.888

 

Trần Bằng Toàn

Hải quan CKQT

Hữu Nghị Chi cục trưởng

0913.314.512

 

Chu Bá Toàn

Phó Chi cục trưởng Hải quan CK Chi Ma

0989.061.888

 

Nguyễn Văn Chương

Chi cục trưởng Hải quan Cốc Nam

0913.277.785

 

Nguyễn T. Minh Hằng

Chi cục trưởng Kiểm tra sau thông quan

0914.278.235

 

Vũ Đức Thắng

Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan

0913.277.800

 

3

Chi cục Quản lý thị trường

Nguyễn Văn Trường

Phó Giám đốc Sở Công thương – Chi cục trưởng

0989132888

nguyentruongqltt@gmail.com