Skip to main content

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 27- 28/5/2020, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Hội Nhà báo tỉnh hiện có 130 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực tham gia chỉ đạo, quản lý báo chí, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về báo chí. Bình quân mỗi năm, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức từ 2 đến 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đề cho hơn 350 lượt hội viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, xuất bản 30 Bản tin Người làm báo Lạng Sơn, với nội dung, hình thức ngày càng được đổi mới; Hội tổ chức được 2 lần Liên hoan tiếng hát các nhà báo, 2 lần tổ chức Giải cầu lông, bóng bàn với sự tham gia của đông đảo hội viên; đặc biệt, năm 2020, Hội đã chủ động xây dựng Đề án Giải Báo chí tỉnh và đã trình tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

 

Đồng chí dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới Hội cần thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, mạnh dạn đổi mới, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục đổi mới phương tiện làm báo, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận nhanh chóng và tận dụng lợi thế của truyền thông xã hội để mở rộng kênh thông tin, kịp thời thông tin đến độc giả; phát huy vai trò của Hội Nhà báo trong phối hợp, chỉ đạo quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn.

 

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nhà Báo tỉnh, khoá VII. Đồng chí Hoàng Đình Hôm, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn được đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Nhân dịp này, 01 tập thể, 06 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 02 tập thể, 15 cá nhân được nhận giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh./.

 

Bích Diệp