Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 13/01/2010 - 08:01

            Thực hiện Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về việc phê chuẩn phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2010. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 Ban hành về Quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được áp dụng từ ngày 01/01/2010.

Quy định về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm 4 Chương 8 Điều. Phần phụ lục gồm bảng giá các loại đất của thành phố Lạng Sơn và 10 huyện, bao gồm: Bảng giá đất trồng cây hàng năm; Bảng giá đất trồng cây lâu năm; Bảng giá đất rừng sản xuất; Bảng giá đất nuôi trồng thuỷ sản; Bảng giá đất ở tại nông thôn; Bảng giá đất ở tại đô thị thuộc thành phố Lạng Sơn và các huyện; Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn; Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị thuộc thành phố Lạng Sơn và các huyện.

            Giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định được sử dụng làm căn cứ để:Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuế đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền và tiền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu phí chước bạ. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng và phát triển kinh tế. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật vể đất mà gây thiệt hại cho Nhà nước.

 

                                                                                                                 Vũ Đình Chuyền

                                                                                                        Sở Thông tin và Truyền thông

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn