Skip to main content

Công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng và Phó Giám đốc Sở Tài chính

Chiều ngày 29/11/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng và Phó Giám đốc Sở Tài chính. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và trao các Quyết định bổ nhiệm.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Sỹ Tân

 

Cụ thể, tại Quyết định số 2329/QĐ-UBND, ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 01/12/2019, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm; tại Quyết định số 2328/QĐ-UBND, ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Yến, Trưởng phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính kể từ ngày 01/12/2019, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Anh Yến

 

Tại các Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao các Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Sỹ Tân và đồng chí Nguyễn Anh Yến được bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới với trọng trách mới, các đồng chí được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy khả năng, nâng cao trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động của cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành quản lý, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

 

Bích Diệp