Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Thứ Năm, 12/21/2017 - 04:49

Sáng 21-12/2017, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức khai mạc hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày từ 21 đến 22/12/2017.  Đồng chí Vũ Hồng Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương dự và chỉ đạo hội nghị; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, toàn thể các đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc 05 Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Vũ Hồng Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Sở Công Thương phát biêu  khai mạc

 

 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Vũ Hồng Thủy nêu rõ 04 Nghị quyết mà hội nghị Trung ương đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra; nhấn mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy

Sở Công Thương triển khai Nghị quyết

 

Ngay sau phần phát biểu khai mạc hội nghị, toàn thể các đảng viên và quần chúng ưu tú đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên truyền đạt nội dung các Nghị quyết tại hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Công Thương yêu cầu ngay sau Hội nghị, toàn thể các đảng viên và quần chúng tham gia viết bài thu hoạch kết quả học tập Nghị quyết trung ương 6; các Chi bộ trực thuộc cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung các Nghị quyết của Hội nghị trung ương 6 khóa XII; căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực tiễn của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết cụ thể, phù hợp trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết.

 

Nguồn: Tuấn Anh – VP Sở Công Thương.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn