Thêm công ty bán hàng đa cấp bị rút giấy phép

Thứ Hai, 01/09/2017 - 09:35

Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam là doanh nghiệp sẽ bị chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ.

 

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 256 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Tân Diệp Ái

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 035/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh Cấp lần đầu ngày 26/3/2015

2. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc

3. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 12 tháng 8 năm 2016

4. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: Tân Diệp Ái; Chức vụ: Giám đốc; Điện thoại: 0873050128

5. Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp:

- Tỉnh Hải Phòng, Thành phố Hà Nội, Hải Dương, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Kiên Giang, Bắc Giang, Yên Bái, Thành phố Hồ Chí Minh: Người liên hệ: Quang Diệu Nhi; Điện thoại: 0938 609 613

- Tỉnh Lạng Sơn: Người liên hệ: Vũ Thị Lợi; Địa chỉ: Số 25, ngõ 8, đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn; Điện thoại: 0917 539 636

6. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Cục QLCT ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

 
Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn