Thủ tục hành chính
Quyết định Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Khí QD 265/QD-SCT ngày 06/11/2017

Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục Cấp giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa QD 253/QD-SCT ngay 07/11/2017

Quyết định Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệpQD 250/QD-SCT ngày 06/11/2017

Quyết định Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ QD số 251/QĐ-SCT ngày 06/11/2017

Quyết định Công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực Khuyến công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn QĐ 1735/QĐ-UBND ngày 18/9/2017

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn QĐ 1618/QĐ-UBND ngay 31/8/2017

Lĩnh vực Thương mại quốc tế

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thương mại quốc tế (QĐ 2408/QĐ-UBND ngày 12/12/2016)

Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (QĐ 1934/QĐ-UBND ngày 21/10/2016)

Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực Công Thương về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn

Quyết Định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và lĩnh vực Thép nhập khẩu (QĐ số 813/QĐ-UBND ngày 23/5/2016)

Quyết Định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vựcThương mại biên giới (QĐ số 792/QĐ-UBND ngày 18/5/2016)

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (QĐ 606/QĐ-UBND ngày 22/4/2016)

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp và Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Xác nhận/không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá và Giấy phép buôn bán sản phẩm thuốc lá

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Cấp GXN đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, GXN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn