Giới thiệu chung về ngành công thương Tỉnh Lạng Sơn

Thứ Bảy, 08/11/2007 - 07:03
 
 
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LẠNG SƠN
 
Sở Công Thương Lạng Sơn được thành lập ngày 01/4/2008 trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại & Du lịch Lạng Sơn theo Quyết định số: 473/QĐ/UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
- Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Kinh - Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn.
- Số điện thoại: Văn phòng: 02053.240.983;
- Fax : 02053.871.811;
- Bộ phận một cửa: ĐT: 02053.870.014 - motcuasocongthuong@langson.gov.vn;

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn