Bộ máy tổ chức sở Công Thương

BỘ MÁY TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG

...................***..................

  

 Sở Công thương Lạng Sơn được thành lập ngày 01/4/200817/3/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch Lạng Sơn theo quyết định số: 473/QĐ-UBND ngày17/3/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

A - Lãnh đạo Sở:

1. Ông: Vũ Hồng Thủy - Giám đốc   

    ĐTCQ: 025.3870.829                   ĐTNR: 025.3872.477

    DĐ: 0913.277.635               Email: vhthuy@langson.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Đắc Thủy - Phó Giám đố

    ĐTCQ: 025.3871.012           ĐTNR: 025.3820.235

    DĐ: 0913.590.363                Email: thuynd@langon.gov.vn

3. Ông: Nguyễn Quốc Hải - Phó Giám đốc

    ĐTCQ: 025.3877.650           ĐTNR: 025.3710.917

    DĐ: 0913.278.978               Email: nqhai@langson.gov.vn

4. Ông: Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Giám đốc,

    Kiêm Chi cục Trưởng Chi cục QLTT

    ĐTCQ: 025.3872.071           ĐTNR:

    DĐ: 0936.268.558                Email:ntnghia-04@langson.gov.vn

 B - Văn phòng:

1. Ông: Hoàng Khánh Duy - Chánh văn phòng

     ĐTCQ: 025.2240.983           ĐTNR: 025.3891.158

     DĐ:0983.069.198                 Email: hkduy@langsom.gov.vn

2. Ông: Lã Đức Đoàn – Phó Chánh văn phòng

    ĐTCQ: 025.3871.304            ĐTNR: 025.3813.626

    DĐ: 01689.988.228               Email: lddoan@langson.gov.vn

3. Bà: Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Chánh văn phòng

   ĐTCQ:             ĐTNR: 025.3241.972  

   DĐ: 0946.379.514                  Email: ttthien@langson.gov.vn   

 C. Các Phòng chuyên môn:

I. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp:

1. Ông: Phạm Thị Mỹ Hương - Trưởng phòng

   ĐTCQ: 025.3871.454            ĐTNR:      

   DĐ: 0915.537.435                 Email: pmhuong@langson.gov.vn

2. Bà: Hà Thị Loan - Phó trưởng phòng.

     ĐTCQ: 025.2241.799           ĐTNR: 025.3873627

   DĐ:0977.005.573                   Email: loanht@langson.gov.vn

II. Phòng Quản lý Công nghiệp:

1. Ông: Đinh Kỳ Giang – Trưởng phòng

   ĐTCQ: 025.3719.601             ĐTNR:   

   DĐ: 0918.578.199                  Email: dkgiang@langson.gov.vn 

2. Ông: Nguyễn Minh Tiến – Phó trưởng phòng

    ĐTCQ: 025.3871.492            ĐTNR:  

    DĐ: 0912.426.777                 Email: nmtien@langson.gov.vn        

III. Phòng Quản lý Thương mại:

1. Ông: Lê Xuân Lô - Trưởng phòng

   ĐTCQ: 025.3719.601             ĐTNR: 

   DĐ: 0912.190.027                 Email: lxlo@langson.gov.vn     

2. Bà: Nông Kim Thanh - Phó trưởng phòng

   ĐTCQ: 025.3985.479             ĐTNR: 025. 3876924 

                  DĐ: 01646.058.588                Email: ntkthanh@langson.gov.vn                  

IV- Phòng Quản lý Năng lượng:

1. Ông: Trần Hùng Cường – Phó trưởng phòng (Phụ trách)

 ĐTCQ: 025.3871743              ĐTNR: 025.3871.139

   DĐ: 0912.302.262                  Email: thcuong@langsom.gov.vn

 V. Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường:

1. Bà: Bế Kim Luyến - Trưởng phòng

    ĐTCQ: 025.3871.492            ĐTNR: 025.3710.920 

    DĐ: 0982.419.866                 Email: bkluyen@langson.gov.vn

2. Ông: Nông Trọng Dương - Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 025.3871492            ĐTNR:

DĐ: 0915984386             Email: ntduong-03@langson.gov.vn

VI. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu:

1. Ông: Liễu Anh Minh - Trưởng phòng

    ĐTCQ: 025.3875.493            ĐTNR:  

    DĐ: 0982.938.398                 Email: laminh@langson.gov.vn

2. Ông: Trần Văn Tùng – Phó trưởng phòng

    ĐTCQ: 025.3875.493            ĐTNR:  

    DĐ: 0913.590.395                 Email: tvtung@langson.gov.vn

VII. Thanh tra Sở:

1. Bà: Triệu Kim Chi  - Phó Chánh thanh tra (Phụ trách)

     ĐTCQ: 025.3874.248           ĐTNR: 025.3870.494 

     DĐ:0913.298.269                 Email: tkchi@langson.gov.vn

2. Ông: Bế Văn Bảo – Phó Chánh thanh tra

     ĐTCQ: 025.3874.248           ĐTNR: 025. 710.920

     DĐ: 0915.824.687                Email: bvbao@langson.gov.vn

3. Ông: Vi Văn Tiến – Phó Chánh thanh tra

     ĐTCQ: 025.3874.248           ĐTNR:

     DĐ: 0913.069.003               Email: tienvv@langson.gov.vn

 

D. Công đoàn ngành:

1. Bà: Hoàng Thị Oanh    Phó Chủ tịch CĐ ngành 

     ĐTCQ:025. 3603.113           ĐTNR:                  

     DĐ: 01674.004.976              Email:

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn