Chiều ngày 11/01/2018, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Công Thương. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, các doanh nghiệp có liên quan và toàn thể công chức, viên chức Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.
Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc cung cấp hồ sơ đối với các trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyên mục đích sử dụng đất theo Thông báo số 440/TB-VPCP (563/VP-KTN, ngày 13/02/2018).
 • Về việc tăng cường phòng, chống cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 (140/UBND-KTN ngày 13/02/2018).
 • Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (557/VP-KTTH, ngày 13/02/2018).
 • Về việc đồng ý xây dựng Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh (553/VP-KGVX, ngày 13/02/2018).
 • Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ (552/VP-KGVX, ngày 13/02/2018).
 • Về việc bố trí kinh phí để hoàn trả giá trị tài sản gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Trung Việt (550/VP-KTN, ngày 13/02/2018).
 • Về việc báo cáo tình hình hoạt động và đề xuất tiêu chí cổ phần hoá doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi (549/VP-KTN, ngày 13/02/2018).
 • Về việc xem xét hỗ trợ cho các hộ dân tại khu đất chợ tạm Đồng Bành cũ, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (548/VP-KTN, ngày 13/02/2018).
 • Xem tiếp

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

  Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn