Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa và Khu Chế xuất 1

Ngày 11/9/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa và Dự án đầu tư hạ tầng Khu Chế xuất 1 thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện Cao Lộc, các xã Thụy Hùng, Phú Xá.

 

Đối với Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa, dự án có phạm vi thực hiện thuộc xã Phú Xá và xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. Hiện nay các thủ tục pháp lý liên quan của dự án đã cơ bản hoàn thành. Về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện còn chậm, hiện nay đã giải phóng được 31,1ha/58,15ha mặt bằng phục vụ dự án, đã di chuyển được 8/41 ngôi mộ trong khu vực dự án. Công tác đấu nối đường sắt, đường Cao tốc đang triển khai theo kế hoạch. Nhìn chung, tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại thực địa

 

Đối với Dự án đầu tư hạ tầng Khu Chế xuất 1, dự án có phạm vi thực hiện thuộc xã Phú Xá, Hồng Phong và Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. Tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch. Dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hiện đã hoàn thành việc trích đo rải thửa, đang tiếp tục hoàn thành công tác xác định quy chủ để ra thông báo thu hồi đất, đã kiểm đếm được 62/78 hộ thuộc Dự án Khu Chế xuất và 42/42 hộ thuộc dự án Khu tái định cư. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1 đang chờ phê duyệt, phương án đấu nối giao thông đang được hoàn thiện, lựa chọn phương án.

 

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư và các sở, ban, ngành, UBND huyện Cao Lộc và các xã đã tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án, đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chương trình kiểm tra

 

Kết luận chương trình kiểm tra, làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa và Dự án đầu tư hạ tầng Khu Chế xuất 1, việc triển khai thực hiện 02 dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh và cả nước. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của chủ đầu tư, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm so với kế hoạch, nguyên nhân do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chủ động hơn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực, khẩn trương hơn nữa công tác triển khai thực hiện các dự án.

 

Đối với Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa, UBND huyện Cao Lộc và các xã liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, linh hoạt trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, tạo điều kiện để tổ chức thi công; các sở, ban, ngành liên quan rà soát, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh, khẩn trương cấp các giấy chứng nhận, giấy phép cho nhà đầu tư theo quy định; nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý còn thiếu (Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…), bố trí nhân lực, máy móc, tổ chức khởi công dự án trước ngày 15/10/2019, thi công ngay các vị trí đã có mặt bằng, tiếp tục phối hợp với huyện Cao Lộc giải phóng mặt bằng các khu vực còn lại.

 

Đối với Dự án đầu tư hạ tầng Khu Chế xuất 1, chủ đầu tư cần tăng cường công tác quản lý, điều hành dự án, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng, phương án đấu nối giao thông, lập kế hoạch tiến độ, bố trí chi trả cho công tác bồi thường, tái định cư, sớm khởi công dự án. UBND huyện Cao Lộc khẩn trương thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án, hoàn thành việc kiểm đếm, lập phương án bồi thường, tái định cư. Các sở, ngành liên quan khẩn trương thẩm định các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án, phương án đấu nối giao thông./.

 

Phương Linh