Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án đường giao thông khu phi thuế quan, đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)

Ngày 16/11/2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra các dự án: Đường giao thông khu phi thuế quan (giai đoạn I), đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc).

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tại dự án Đường giao thông khu phi thuế quan (giai đoạn I)

 

Thực hiện Thông báo số 397/TB-UBND, ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa ngày 24/8/2018 đối với 02 dự án nêu trên, các sở, ban, ngành, UBND huyện Văn Lãng, Chủ đầu tư cùng với các nhà thầu đã phối hợp, tích cực triển khai các dự án. Theo đó, với dự án đường giao thông khu phi thuế quan, tuyến chính đã bàn giao thi công đạt 100%, các hạng mục công trình gồm block vỉa hè, lắp đặt cống thoát nước đã được triển khai thi công hoàn thành từng hạng mục và toàn bộ phần đường giao thông trong tháng 10/2018 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; hiện còn vướng một số hộ tại hạng mục bãi san nền và khu vực lấy đất đắp bãi san nền. Đối với dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ khu vực cửa khẩu Tân Thanh với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), đã triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, về khối lượng thi công đạt được chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tại dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)

 

Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan. Về nhiệm vụ thời gian tới, với dự án Đường giao thông khu phi thuế quan (giai đoạn I), yêu cầu UBND huyện Văn Lãng phối hợp khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy trình thủ tục thu hồi đất theo quy định, tổ chức bảo vệ thi công, xử lý dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện việc xây dựng các hạng mục điện chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, chỉ đạo các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; đối với dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), đồng chí nhấn mạnh, đây là một dự án trọng điểm của tỉnh, Chủ đầu tư cần chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu phát huy trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu quy hoạch dọc tuyến các dự án, tạo điều kiện cho việc kêu gọi đầu tư, phát huy tối đa hiệu quả các dự án sau khi hoàn thành./.

 

Bích Diệp