Các sở, ngành, huyện, TP

Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Về việc trả lời đơn của ông Vi Văn Thực, thôn Xóm Ná, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (710 /UBND-TNMT, ngày 21 tháng 8 năm 2017)

Thứ Hai, 21/08/2017 - 16:20

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHI LĂNG

Số: 710  /UBND-TNMT

Về việc trả lời đơn của ông Vi Văn Thực, thôn Xóm Ná, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

Về việc trả lời đơn của ông Vi Văn Thanh, thôn Xóm Ná, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (708 /UBND-TNMT, ngày 21 tháng 8 năm 2017)

Thứ Hai, 21/08/2017 - 10:23

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHI LĂNG

 

Số:  708 /UBND-TNMT

Về việc trả lời đơn của ông Vi Văn Thanh, thôn Xóm Ná, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

Về việc trả lời đơn của ông Mè Văn Thiết, thôn Xóm Ná, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (709 /UBND-TNMT,ngày 21 tháng 8 năm 2017 )

Thứ Hai, 21/08/2017 - 10:21

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHI LĂNG

Số: 709 /UBND-TNMT

Về việc trả lời đơn của ông Mè Văn Thiết, thôn Xóm Ná, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

V/v trả lời đơn đề nghị của ông Triệu Quốc Tỉnh, thường trú tại thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (698 /UBND-TNMT, ngày 18 tháng 8 năm 2017)

Thứ Sáu, 18/08/2017 - 09:45

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHI LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 698 /UBND-TNMT

V/v chỉ đạo xử lý vụ việc tranh chấp đất đai của ông Nông Văn Xiểm (690/UBND-TTr, ngày 16 tháng 8 năm 2017)

Thứ Tư, 16/08/2017 - 14:20

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

V/v giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Nghĩa thường trú thôn Núi Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. (209 /UBND-TNMT, ngày 31 tháng 3 năm 2017)

Thứ Sáu, 31/03/2017 - 07:45

Kính gửi:

- Ông Hoàng Văn Nghĩa, thường trú tại thôn Núi Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

- Ông Hoàng Quốc Cương, thường trú tại thôn Núi Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Dân thường trú tại 193 đường Đại Huề khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ (34/UBND-TNMT, ngày 20 tháng 01 năm 2017)

Thứ Sáu, 20/01/2017 - 07:32

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Dân, thường trú tại 193 đường Đại Huề, khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

                   

  UBND huyện Chi Lăng nhận được Công văn số 2871/VP-BTCD ngày 10/10/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Dân thường trú tại 193, đường Đại Huề, khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (kèm theo Công văn có đơn đề nghị đề ngày 22/9/2016 của ông Nguyễn Văn Dân).

Nội dung tin RSS

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 390,186

  IP của bạn: 54.90.119.59

  Thời gian: 2018-02-23 11:50:44

  Chi tiết:

   Hôm nay: 332

   Tuần này: 4489

   Tháng này: 21955

   Năm nay: 48059

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn