Các sở, ngành, huyện, TP

Lịch tiếp dân của UBND huyện Chi Lăng

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Chi Lăng(137/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 01 năm 2015)

Thứ Sáu, 30/12/2016 - 09:49

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11/11/2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/12/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

          Căn cứ Luật tố cáo ngày 11/11/2011; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/12/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Chi Lăng(136/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 01 năm 2015)

Thứ Sáu, 30/12/2016 - 09:35

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11/11/2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/12/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

          Căn cứ Luật tố cáo ngày 11/11/2011; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/12/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Tư, 09/11/2016 - 14:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CHI LĂNG

                    ­­­­­­

           Số  90 /QĐ-HĐND

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nội dung tin RSS

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 387,095

  IP của bạn: 54.226.181.106

  Thời gian: 2018-02-18 15:43:09

  Chi tiết:

   Hôm nay: 403

   Tuần này: 7521

   Tháng này: 18863

   Năm nay: 44967

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn