Các sở, ngành, huyện, TP

Cấp phép xây dựng
Số giấy phép Ngày cấp Chủ đầu tư Địa chỉ cấp phép Số tầng / Chiều cao Diện tích tầng 1 (m2) Tổng diện tích (m2)
512
19/07/2017
Hoàng Thị Thu Hảo
Số 180 phố Hạ Đình - P. TX Trung
04 tầng + tầng lửng + tum thang/16,8m
60
288,9
TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn