Các sở, ngành, huyện, TP

Khối Tiểu học

Thứ Sáu, 30/12/2016 - 15:45

1

Trường TH xã Bắc Thuỷ

2

Trường TH xã Bằng Hữu

3

Trường TH xã Chiến Thắng

4

Trường TH xã Gia Lộc

5

Trường TH xã Hoà Bình

6

Trường TH xã Lâm Sơn

7

Trường TH Lê Lợi TT Đồng Mỏ

8

Trường TH xã Nhân Lý

9

Trường TH xã Thượng Cường

10

Trường TH xã Vân An

11

Trường TH xã Vân Thuỷ

12

Trường TH xã Chi Lăng

13

Trường TH xã Quang Lang

14

Trường TH xã Y Tịch

15

Trường PTDTBT TH 1 xã Hữu Kiên

16

Trường TH 1 xã Mai Sao

17

Trường TH 1 xã Quan Sơn

18

Trường TH 1 xã Quang Lang

19

Trường TH 1 thị trấn Chi Lăng

20

Trường TH 1 thị trấn Đồng Mỏ

21

Trường TH 1 xã Vạn Linh

22

Trường PTDTBT TH 2 xã Hữu Kiên

23

Trường TH 2 xã Mai Sao

24

Trường TH 2 xã Quan Sơn

25

Trường TH 2 thị trấn Chi Lăng

26

Trường TH 2 xã Vạn Linh

27

Trường TH 3 xã Vạn Linh

 

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 420,038

  IP của bạn: 54.81.238.157

  Thời gian: 2018-03-17 21:42:36

  Chi tiết:

   Hôm nay: 557

   Tuần này: 10457

   Tháng này: 22865

   Năm nay: 78092

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn