Các sở, ngành, huyện, TP

Hội Khuyến học

Thứ Sáu, 30/12/2016 - 15:34

- Chủ tịch Hội: Vi Thị Ngâm

  Phó Chủ tịch Hội:  Hoàng Thị Tuân

 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội : Lê Thanh Hà

- Trụ sở: Tầng 4 UBND huyện; Số 32 - Đường Cai Kinh- Khu Thống Nhất I- TT Đồng Mỏ- Huyện Chi Lăng 

- Số điện thoại: 0253 821 281

-  Email: hoikhuyenhocchilang@gmail.com

1. Chức năng nhiệm vụ được giao:

Hoạt động trong lĩnh vực Khuyến học khuyến tài; xây dựng xã hội học tập; triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình học tập của huyện Chi Lăng giai đoạn 2016-2020;

2. Thành tích nổi bật: Các hình thức đã được khen thưởng Hội Khuyến học huyện Chi Lăng giai đoạn 2011-2016

* Khen thưởng tập thể:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2013

 

Bằng khen

Của TW Hội Khuyến học Việt Nam. QĐ số 122/QĐ-KHVN về thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Giấy khen

QĐ số 43/KT-KH , ngày 18/6/2013 của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen Hội Khuyến học huyện Chi Lăng đạt thành tích Cộng đồng Khuyến học xuất sắc giai đoạn 2009-2013.

Giấy khen

QĐ số 05/QĐ-KTKH , ngày 16/1/2014 của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen Hội Khuyến học huyện Chi Lăng đạt thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học năm 2013.

2015

Bằng khen

Của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. QĐ số 243/QĐ-HKH vê thành tích xuất săc trong hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương năm 2015.

Giấy khen

QĐ số 52/QĐKT, ngày 02/7/2015 của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen Hội Khuyến học huyện Chi Lăng đạt thành tích xuất sắc trong công tác triển khai chỉ đạo điểm “ Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập” giai đoạn 2014-2015.

2016

Giấy khen

QĐ số 07/QĐKT, ngày 10/01/2017 của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen Hội Khuyến học huyện Chi Lăng đạt thành tích xuất sắc trong công tác  khuyến học, khuyến tài, triển khai nhân rộng các mô hình học tập năm 2016.

 

* Khen thưởng cá nhân:

1. Lê Thanh Hà: QĐ số 108/QĐKT, ngày 20/9/2016 của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen Hội Khuyến học huyện Chi Lăng đạt thành tích xuất sắc trong công tác  khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014-2016.

2. Hoàng Thị Tuân: QĐ số 07/QĐKT, ngày 10/01/2017 của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen Hội Khuyến học huyện Chi Lăng đạt thành tích xuất sắc trong công tác  khuyến học, khuyến tài, triển khai nhân rộng các mô hình học tập năm 2016.

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 420,027

  IP của bạn: 54.81.238.157

  Thời gian: 2018-03-17 21:36:48

  Chi tiết:

   Hôm nay: 546

   Tuần này: 10446

   Tháng này: 22854

   Năm nay: 78081

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn