Các sở, ngành, huyện, TP

BÁO CÁO TUẦN (Từ ngày 12/01/2018 đến ngày 29/01/2018)

Thứ Hai, 29/01/2018 - 08:40

 

UBND huyện tổng hợp, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện trong tuần từ ngày 12/01/2018 đến ngày 29/01/2018 như sau:

1. Hoạt động của UBND huyện

1.1. Các cuộc họp, làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức các cuộc họp, hội nghị: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2018; đánh giá kết quả hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; họp Hội đồng kỷ luật xem xét vi phạm khuyết điểm việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác quản lý đất đai đối với công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng xã Vân Thủy, xã Chi Lăng; tổ chức các hội nghị: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018; bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; tổng kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2017; đánh giá kết quả công tác tuyển quân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018; tổ chức các Đoàn do lãnh đạo UBND huyện làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018 tại các xã: Bằng Hữu, Y Tịch, Vạn Linh, Hòa Bình, Vân Thủy và Hữu Kiên.

Dự các hội nghị: Tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008); tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018; tổng kết công tác năm 2017, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành thông tin và truyền thông tỉnh và triển khai nhiệm vụ năm 2018; tổng kết hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh, triển khai nhiệm vụ năm 2018; tổng kết tình hình thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh và lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023; triển khai công tác ngành Y tế năm 2018, Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; dự, chỉ đạo lễ đón Bằng công nhận xã Bằng Mạc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; tham dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy; dự, chỉ đạo tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Công an huyện và Chi Cục Thuế huyện.

1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Ban hành các chương trình, kế hoạch, công văn chỉ đạo: Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân tộc và các chính sách Dân tộc năm 2018; kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện; kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển quân năm 2017 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2018; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Chi Lăng năm 2018; kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán 2018; kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018; kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách người có công, các đối tượng hộ nghèo khó khăn vươn lên thoát nghèo và dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018; kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2018; kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018; kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018 trên địa bàn huyện; kế hoạch Năm an toàn giao thông 2018; kế hoạch ra quân đầu xuân làm thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018; Phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; triển khai công tác gieo trồng thuốc lá năm 2018; tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018; chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây keo, bạch đàn.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Lĩnh vực phát triển kinh tế

Ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 26/01/2018 về việc ra quân đầu xuân làm thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 để các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả, thời gian dự kiến ra quân đầu xuân ngày 23/02/2018.

Chỉ đạo UBND xã, thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo trồng các loại cây hoa màu vụ đông xuân đảm bảo kịp thời vụ.

          Chỉ đạo triển khai tổ chức 03 cuộc tập huấn công tác khuyến nông với hơn 155 lượt người tham dự, nội dung tập huấn là kỹ thuật chăm sóc cây hồi, cây có múi và tuyên truyền sử dụng ngô biến đổi gen và giống ngô mới cho năng suất cao.

Công tác kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ được lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Trong tuần tổ chức kiểm dịch vận chuyển lợn tại chợ được 60 con lợn, 230 con gia cầm; kiểm tra vệ sinh thú y, lăn dấu được 110 con lợn thịt, 02 con trâu, bò và 220 con gia cầm.

Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để phát động ra quân đầu xuân và phân công các đồng chí lãnh đạo UBND, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy tham gia lễ phát động ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp cứu trợ kịp thời, đảm bảo không để hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết.

Tổ chức tiếp nhận chuyển quà của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh, quà của huyện và các phần quà từ nguồn xã hội hóa đến các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ, người nghèo, người cao tuổi cô đơn, trẻ em[1] và ban hành Kế hoạch 15/KH-UBND ngày 18/01/2018 về việc tổ chức các đoàn lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị đi thăm hỏi, trao, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách người có công, các đối tượng hộ nghèo khó khăn vươn lên thoát nghèo, thời gian dự kiến ngày 06/02/2018.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường và gia đình tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt con em tự giác chấp hành các quy tắc giao thông, phòng, chống pháo nổ; đồng thời tổ chức cho học sinh và gia đình thực hiện ký cam kết không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ; đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng; tuyên truyền trực quan tại trung tâm huyện, trung tâm các xã, thị trấn; tuyên truyền lưu động dọc tuyến đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 279, đường tỉnh 234B, các chợ phiên, khu vực thị trấn, khu vực đông dân cư sinh sống với các nội dung tuyên truyền như: Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân; tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông; chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 19/01/2018 về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật quần chúng chào đón giao thừa Xuân Mậu Tuất 2018 bảo đảm an toàn, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, đồng thời chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị, lựa chọn cây Đào tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất năm 2018, thời gian dự kiến từ ngày 10/02/2018 đến ngày 02/3/2018.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc, vệ sinh và trang trí tại trụ sở làm việc, khu dân cư. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, các điểm di tích tín ngưỡng để kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; đảm bảo chế độ thường trực, cấp cứu 24/24 phát hiện sớm và xử lý kịp thời ca bệnh. Tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất. Trong tuần không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm, không xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

2.3. Thu - chi ngân sách huyện

Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo thu đúng, đủ các khoản thu theo quy định. Đến ngày 25/01/2018 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3,1 tỷ đồng, đạt 7,5% kế hoạch tỉnh giao, đạt 6,6% kế hoạch điều hành.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 25/01/2018 là 16,8 tỷ đồng, đạt 3,96% kế hoạch tỉnh giao và đạt 3,9% kế hoạch điều hành. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát thu, chi ngân sách, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan, đơn vị.

2.4. Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại

Tình hình thị trường ổn định, ngành hàng đa dạng, phong phú, nhiều chủng loại, các mặt hàng thiết yếu được quan tâm, cung ứng đầy đủ kịp thời. Công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm được các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Trong tuần đã kiểm tra 23 vụ, phát hiện và xử lý 17 vụ, xử phạt vi phạm hành chính trên 37 triệu đồng, giá trị hàng hóa tịch thu bán trên 72 triệu đồng; giá hàng hóa tịch thu tiêu hủy 28,8 triệu đồng; truy thu số tiền thu lợi bất hợp pháp trên 12 triệu đồng.

2.5. Tình hình bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Chỉ đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường các biện pháp, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 48/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quốc phòng an ninh được đảm bảo; các lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động trong mọi tình huống; tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Mậu Tuất  2018.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Bắt 02 vụ 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ 0,326 gam[2]; Bắt 02 vụ, 15 đối tượng về hành vi đánh bạc, tạm giữ trên 45 triệu đồng, 06 xe mô tô và nhiều tang vật khác, hiện cơ quan chức năng đã xử lý theo quy định. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là trường hợp sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Trong tuần đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 42 ca với 186 cán bộ chiến sỹ tham gia; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 207 trường hợp với số tiền trên 115 triệu đồng, tạm giữ giấy tờ 56 trường hợp, tạm giữ phương tiện 33 trường hợp.

3. Một số công tác trọng tâm của UBND huyện trong thời gian tới

3.1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện và các Quyết định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.

3.2. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của huyện và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được Huyện ủy, UBND huyện phê duyệt cho các cơ quan, đơn vị.

3.3. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước, trong sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông Xuân, trong đó chú trọng diện tích trồng thuốc lá, diện tích chuẩn bị trồng rừng theo kế hoạch 2018, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị tốt công tác phát động ra quân đầu xuân trồng cây, làm thủy lợi, đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả; cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất.

Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, chống đói, rét cho gia súc và các loại bệnh dịch ở gia súc, gia cầm. Chuẩn bị tốt các điều kiện trồng rừng, tăng cường quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018.

          Chỉ đạo thực hiện tốt các công trình đường giao thông nông thôn theo kế hoạch, trong đó tập trung hoàn thành 07 tuyến đường giao thông nông thuộc Đề án phát triển GTNT tại các xã: Mai Sao, Lâm Sơn, Y Tịch, Thượng Cường, Vân Thủy, Chiến Thắng và Vân An; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 04 cầu dân sinh xã Mai Sao, Bắc Thủy, Chiến Thắng.

3.4. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã Nhân Lý, Mai Sao, Quang Lang, Chi Lăng, UBND thị trấn Chi Lăng và các cơ quan liên quan thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

3.5. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn trọng điểm, các điểm vui chơi đông người trong dịp Lễ hội đầu xuân năm 2018.

Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép, đảm bảo an toàn cháy nổ; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nhất là các vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, tải trọng… phấn đấu không để tai nạn giao thông xảy ra.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa đảm bảo an toàn, thiết thực và chuẩn bị tốt Lễ giao nhận quân năm 2018.

3.6. Chỉ đạo tăng cường quản lý, duy trì trật tự đô thị thị trấn Đồng Mỏ, việc quản lý hành lang an toàn giao thông tại thị trấn Chi Lăng và các xã trục Quốc lộ 1A.

3.7. Chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, giá cả; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018; đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu trực tiếp của nhân dân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3.8. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách; tiếp tục rà soát, xác định rõ các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu quả hơn. Đẩy mạnh tăng thu đối với các khoản thu còn thất thu. Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả tiết kiệm, chống lãng phí.

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân 2018.

3.9. Chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng của kế hoạch năm 2018. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc quyết liệt các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương khảo sát, thiết kế, trình phê duyệt các công trình, dự án chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch năm 2018; đôn đốc triển khai thực hiện ngay các chương trình, dự án ngay sau thời gian nghỉ Tết.

3.10. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường, gia đình tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp quản lý học sinh trong thời gian nghỉ Tết, phòng tránh tai nạn giao thông và các hành vi sai phạm về pháo…; tổ chức cho học sinh thực hiện ký cam kết không vi phạm về an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trước trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Đảm bảo nền nếp dạy và học ngay sau Tết Nguyên đán.

3.11. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, rà soát nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân để chủ động trợ cấp, cứu trợ kịp thời, không để hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết; tiếp nhận, chuyển quà đến các đối tượng được thụ hưởng nhân dịp Tết; tổ chức các đoàn lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị đi thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội… và dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

3.12. Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên và Lễ hội xuân 2018, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, lực lượng y tế trực 24/24 giờ tại các cơ sở y tế để phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh, cấp cứu trong dịp Tết.

3.13. Tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018). Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Lễ hội Xuân năm 2018 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm; chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị, lựa chọn cây Đào tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất năm 2018.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc, vệ sinh và trang trí tại trụ sở làm việc, khu dân cư. Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội, tín ngưỡng để hoạt động mê tín, dị đoan, thu lợi bất chính.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong thời gian nghỉ Tết phân công, bố trí lực lượng trực cơ quan đảm bảo an ninh, an toàn ứng phó với các tình huống bất thường.

3.14. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức và tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài./.

 


[1]. Đã tiếp nhận 2.383 xuất quà, trị giá trên 876 triệu đồng Lĩnh vực người có công 1.471 người, trị giá 458 triệu đồng (gồm quà của Chủ tịch Nước, của Tỉnh, của Huyện); Lĩnh vực bảo trợ xã hội 912 người, trị giá 418 triệu đồng (gồm quà của tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Ủy ban MTTQVN huyện; Quỹ bảo trợ trẻ em huyện, Hội chữ thập đỏ huyện; Tập đoàn WINGOUP, Tập đoàn Hòa Phát); Ban hành Quyết định trích trên 233,4 triệu đồng, kinh phí từ nguồn bảo đảm xã hội huyện mua gạo cứu đói trong dịp Tết cho 833 nhân khẩu, với số gạo cứu trợ là 12.495 kg gạo.

[2]. Cơ quan chức năng đã khởi tố 01 vụ, 01 bị can; đang củng cố hồ sơ 01 vụ, 01 đối tượng để xử lý theo quy định.

 

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 388,546

  IP của bạn: 54.167.75.28

  Thời gian: 2018-02-21 10:10:25

  Chi tiết:

   Hôm nay: 249

   Tuần này: 5179

   Tháng này: 20314

   Năm nay: 46418

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn