Các sở, ngành, huyện, TP

Thống kê số thủ tục hành chính đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện và UBND cấp xã (46/BC-UBND,ngày 30 tháng 01 năm 2018)

Thứ Ba, 30/01/2018 - 09:25

Căn cứ Công văn số 43/SNV-CCHC ngày 16/01/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị kiểm tra đối chiếu và báo cáo số lượng TTHC đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng báo cáo thống kê số thủ tục hành chính đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện và UBND cấp xã như sau:

1. Số thủ tục hành chính đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện.

1.1. Số thủ tục hành chính đang thực hiện theo cơ chế một cửa

- Phòng Nội vụ: 27 TTHC

- Phòng Tài nguyên & Môi trường: 07 TTHC

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: 24 TTHC

- Phòng Tư pháp: 28 TTHC

- Phòng Lao động - TB&XH: 04 TTHC

- Phòng Giáo dục&Đào tạo: 30 TTHC

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 25 TTHC

- Phòng Văn hóa &Thông tin: 15 TTHC

1.2. Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông

- Phòng Tư pháp: 01 TTHC

 (Số Quyết định, ngày tháng ban hành các TTHC cụ thể tại biểu số 01gửi kèm)

2. Báo cáo số thủ tục hành chính, số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã.

- Lĩnh vực Chứng thực: 11 TTHC

- Lĩnh vực Hộ tịch: 21 TTHC

- Lĩnh vực Nuôi con nuôi: 03 TTHC

- Lĩnh vực Hòa giải cơ sở: 02 TTHC

- Lĩnh vực Thi đua-khen thưởng: 05 TTHC

- Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về tôn giáo: 07 TTHC

- Lĩnh vực Người có công: 02 TTHC

- Lĩnh vực Môi trường: 04 TTHC

(Số Quyết định, ngày tháng ban hành các TTHC cụ thể tại biểu số 02 gửi kèm)

Trên đây là báo cáo thống kê số thủ tục hành chính đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện và UBND cấp xã, UBND huyện Chi Lăng báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp theo quy định./.

 

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 388,550

  IP của bạn: 54.167.75.28

  Thời gian: 2018-02-21 10:12:10

  Chi tiết:

   Hôm nay: 253

   Tuần này: 5183

   Tháng này: 20318

   Năm nay: 46422

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn