Các sở, ngành, huyện, TP

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc, gia cầm trước, trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 (92/UBND-NN, ngày 30 tháng 01 năm 2018)

Thứ Tư, 31/01/2018 - 11:00

Kính gửi:    

                              - Các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

                              - UBND các xã, thị trấn.

 

 Thực hiện Công văn số 91/SNN-CCTY, ngày 26/01/2018 của Sở Nông nghiệp&PTNT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc, gia cầm trước, trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Hiện nay, đang là thời điểm chuẩn bị cho tết Nguyên đán vì vậy các hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có xu hướng tăng mạnh nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết, đây là chính là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tái bùng phát và lây lan ra diện rộng, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: bệnh cúm gia cầm, bệnh Lở mồm long móng gia súc và bệnh tai xanh ở lợn. Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh và đói, rét cho gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, UBND huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Các thành viên Ban chỉ đạo bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh và đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trước, trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về tình hình phát sinh dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là dịch cúm gia cầm trên địa bàn được phân công phụ trách. Khi phát hiện có gia súc, gia cầm ốm, chết bất thường cần báo cáo ngay cho cơ quan thú y, phối hợp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát và lây lan.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham mưu giúp UBND huyện chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, tài chính, phương tiện để chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm.

  Thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trước, trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Bảo đảm thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh và đói, rét cho đàn vật nuôi. Tổng hợp, báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh và đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện thường xuyên theo quy định.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân, người chăn nuôi nhận thức rõ về   thực hiện tốt việc phòng, chống các bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm; áp dụng biện pháp nuôi cách ly, theo dõi lâm sàng gia súc, gia cầm nuôi mới; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm trong mùa đông; tuyên truyền vận động người buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm dịch động vật; không tham gia vào các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật bất hợp pháp; không giết mổ động vật chết không rõ nguyên nhân hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

3. Trạm Thú y

Thực hiện nghiêm túc các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi Cục Thú y về công tác phòng, chống dịch bệnh và đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm. Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, vật tư thiết bị, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó khi dịch bệnh xảy ra.

Triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo tỷ lệ gia súc, gia cầm được tiêm phòng theo kế hoạch được duyệt.

 Chỉ đạo thú y các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh đến tận thôn bản, nhằm phát hiện sớm ổ dịch và xử lý kịp thời. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về việc phòng, chống dịch bệnh và đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm đến từng hộ chăn nuôi. Tăng cường công tác kiểm dịch và kiểm soát giết mổ động vật. Phối hợp với các lực lượng Công an, Quản lý thị trường ngăn chặn, kiên quyết xử lý động vật, sản phẩm động vật nhập lậu qua biên giới, động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y.

  Hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tại những nơi có nguy cơ phát sinh dịch như: Ổ dịch cũ, trại nuôi gia súc, gia cầm tập trung; đặc biệt trong những ngày giáp tết bố trí cán bộ tăng cường thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng trước và sau mỗi buổi chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm…

4. Trạm Khuyến nông

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho mọi người hiểu biết về nguy hại của các loại dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng khuyến nông viên cơ sở tuyên truyền công tác phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm đến từng thôn, bản.

Chỉ đạo nhân viên khuyến nông viên phối hợp với lực lượng thú y viên trong công tác giám sát, phát hiện và xử lý dịch. Hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn sinh học.

5. Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 4

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý triệt để các vụ vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm ngăn chặn hiệu quả không để dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm vào địa bàn huyện. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tang vật theo đúng quy định của pháp luật.

6. UBND các xã, thị trấn

UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, trực tiếp xuống cơ sở thôn, bản tăng cường công tuyên truyền nhân dân, người chăn nuôi thực hiện tốt việc phòng, chống các bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm; áp dụng biện pháp nuôi cách ly, theo dõi lâm sàng gia súc, gia cầm nuôi mới; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm trong mùa đông; vận động người chăn nuôi gia súc, gia cầm mua gia cầm giống từ các cơ sở có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y; tuyên truyền người dân chỉ mua gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, đã được cán bộ thú y kiểm tra để sử dụng làm thực phẩm.

Phân công trách nhiệm, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã, thị trấn. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh. Tuyên truyền đến người dân thực hiện nghiêm túc 5 không: "không giấu dịch, không mua bán gia súc, gia cầm mắc bệnh, không vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và gia súc, gia cầm bị bệnh, không vứt xác gia súc, gia cầm chết bừa bãi, không giết mổ ăn thịt gia súc, gia cầm mắc bệnh và sản phẩm gia súc, gia cầm chưa được kiểm dịch". Khi phát hiện có gia súc, gia cầm ốm, chết bất thường cần báo cáo ngay cho cơ quan thú y, phối hợp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát và lây lan.

          Trên đây là một số nhiệm vụ cần triển khai để thực hiện tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm. Đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, báo cáo kịp thời về UBND huyện thông qua Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Chi Lăng, điện thoại: 025.3820.291; Trạm thú y huyện, điện thoại: 025.3820.298./.

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 388,525

  IP của bạn: 54.167.75.28

  Thời gian: 2018-02-21 10:01:39

  Chi tiết:

   Hôm nay: 228

   Tuần này: 5158

   Tháng này: 20293

   Năm nay: 46397

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn