Các sở, ngành, huyện, TP

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chuyên đề các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu năm 2017 trên địa bàn huyện Chi Lăng

Thứ Hai, 11/09/2017 - 14:30

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHI LĂNG

 

Số: 4873/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Chi Lăng, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chuyên đề các mặt hàng

phục vụ Tết Trung thu năm 2017 trên địa bàn huyện Chi Lăng

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016; Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường;

Căn cứ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đã được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ;  Nghị định số 109/2013/ N Đ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí hóa đơn, đã được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

        Xét đề nghị của Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 4 tại Tờ trình số 50/TTr-QLTT ngày 08/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chuyên đề các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu năm 2017 trên địa bàn Huyện Chi Lăng gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Minh Hòa, Đội trưởng Đội QLTT số 4, Trưởng đoàn;

2. Bà Hoàng Thị Thây, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 4, Phó Trưởng đoàn;

3. Bà Phùng Thị Thu, Phụ trách Phòng Y tế, Phó Trưởng đoàn;

4. 03 Cán bộ Kiểm sát viên thị trường Đội QLTT số 4, do Đội trưởng Đội QLTT số 4 phân công, Thành viên;

5. 01 Cán bộ Công an huyện, do Trưởng Công an huyện phân công, Thành viên;

6. 01 Công chức Phòng Nông nghiệp và PTNT, do Trưởng phòng phân công, Thành viên;

7. 01 Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch, do Trưởng phòng phân công, Thành viên;

8. 01 Công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng, do Trưởng phòng phân công, Thành viên;

9. 01 Viên chức Đài truyền thanh - Truyền hình, do Trưởng Đài TT-TH phân công, Thành viên;

10. 01 Viên chức Trung tâm Y tế, do Giám đốc TTYT phân công, Thành viên;

11. 01 Cán bộ Chi Cục Thuế, do Chi Cục trưởng phân công, Thành viên;

12. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cử 01 cán bộ tham gia khi đoàn đến địa bàn làm việc.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành:

a. Kiểm tra đối với nhóm mặt hàng thực phẩm

Kiểm tra về các thủ tục chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện phải cấp giấy);

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm/công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP;

Việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP đối với sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu;

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm (cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, quy định về điều kiện, sức khoẻ, kiến thức và thực hành của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm; kiểm tra bao gói và các vật liệu, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm...).

Chất lượng sản phẩm thực phẩm, phụ gia gia thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm, lưu mẫu;

Việc thực hiện các quy định về ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. Quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết giá, đo lường đối với sản phẩm thực phẩm.

Thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết;

Các nội dung khác có liên quan.

b) Kiểm tra đối với nhóm mặt hàng đồ chơi trẻ em

Kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ; hóa đơn, chứng từ kèm theo hàng hóa; chứng nhận hợp quy, chú trọng kiểm tra kinh doanh các loại đồ chơi nguy hiểm, ảnh hưởng đến giáo dục nhân cách trẻ em.

Điều 3. Đoàn kiểm tra liên ngành sử dụng phương tiện, ấn chỉ và con dấu của Đội quản lý thị trường số 4 để xử lý theo thẩm quyền của Đội trưởng Đội quản lý thị trường; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả kiểm tra về UBND huyện và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Kinh phí hoạt động: Được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Đội QLTT số 4 và nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước.

Thời gian kiểm tra: Thực hiện từ ngày 11/9/2017 đến 05/10/2017.

Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi đã hoàn thành kế hoạch.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 4, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Sơn

 

 

  

 

 

                                                                                      

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 388,386

  IP của bạn: 54.196.215.69

  Thời gian: 2018-02-21 04:20:22

  Chi tiết:

   Hôm nay: 89

   Tuần này: 5019

   Tháng này: 20154

   Năm nay: 46258

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn