Các sở, ngành, huyện, TP

Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc

Thứ Năm, 22/05/2014 - 03:14

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAO LỘC

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI (025)

ĐỊA CHỈ (EMAIL)

I

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1

Hà Xuân Quang

Chủ tịch HĐND

 3.861.493

hxquang@langson.gov.vn

2

Hoàng Vi Giang

Phó Chủ tịch HĐND

 3.861.471

hvgiang@langson.gov.vn

3

Hoàng Văn Thắng

Ủy viên TTHĐND

 3.860.090

thanghv@langson.gov.vn

II

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1

Triệu Văn Quân

Chủ tịch UBND

 3.861.462

tvquan@langson.gov.vn

2

Đoàn Hữu Khôi

Phó Chủ tịch UBND

 3.861.232

dhkhoi@langson.gov.vn

3

Nguyễn Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND

 3.861.472

nvdong@langson.gov.vn

 

Hoàng Quy

Phó chủ tịch UBND

 3.860.206

 

III

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1

Đàm Vân Hải

Chánh Văn phòng

 3.861.306

dvhai@langson.gov.vn

2

 

Phó Chánh Văn phòng

 3.860.475

 

3

Trần Quốc Chính

Phó Chánh Văn phòng

3.862.928

tqchinh@langson.gov.vn

4

Lê Thị Tân

 

Văn thư

 

 3.861.470

lttan@langson.gov.vn

5

Từ Kiều Linh

FAX (3861 240)

tklinh@langson.gov.vn

IV

PHÒNG TƯ PHÁP

 

Âu Văn Ấn

Trưởng phòng

3.862.298

avan@langson.gov.vn

 

Lương Văn Sắc

Phó trưởng phòng

3.861.252

lvsac@langson.gov.vn

 

Cơ quan

 

 

V

PHÒNG NỘI VỤ

 

Đào Thị Thanh Mai

Trưởng phòng

3.862.939

dttmai@langson.gov.vn

 

Ngô Thị Vân Thúy

Phó Trưởng phòng

3.861.387

ntvthuy@langson.gov.vn

 

Lăng Văn Chí

Phó Trưởng phòng

3862.233

lvchi@langson.gov.vn

 

Cơ quan

 

3.862.029

 

VI

PHÒNG LAO ĐỒNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Lăng Đức Thịnh

Trưởng phòng

6.278.887

             thinhld@langson.gov.vn

2

Đặng Thị Lan

Phó Trưởng phòng

3.862.110

           landt@langson.gov.vn

3

Hoàng Văn Cương

Phó Trưởng phòng

3.861.475

 

4

Cơ quan

 

3.861.457

 

VII

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Nguyễn Thị Hồng Thu

Trưởng phòng

3.861.540

nththu@langson.gov.vn

2

Đinh Thị Vừng

Phó Trưởng phòng

3.861.298

dtvung@langson.gov.vn

3

Triệu Tiến Trường

Phó Trưởng phòng

3.860.975

tttruong@langson.gov.vn

 

Cơ quan

Tài chính, Ngân sách

3.861.477

 

4

Cơ quan

Kế hoạch - Đầu tư

3.861.395

 

VIII

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Trưởng phòng

3.861.350

nhthuy@langson.gov.vn

2

Nguyễn Thị Minh

Phó Trưởng phòng

3.861.932

 

3

Nguyễn Thị Loan

Phó Trưởng phòng

3.860.859

ntloan@langson.gov.vn

4

Cơ quan

CT CĐ ngành GD

3.860.006

 

5

Cơ quan

 

3.861.480

 

IX

PHÒNG DÂN TỘC

1

Hứa Anh Tuấn

Trưởng phòng

3860360

tuanha@langson.gov.vn

2

Hoàng Thị Chất

Phó Trưởng phòng

3.862.586

htchat@langson.gov.vn

3

Hoàng Thị Đảy

Phó Trưởng phòng

htday@langson.gov.vn

4

Cơ quan

Cơ quan

3.862.112

 

X

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1

Trưởng phòng

Nguyễn Đức Tuấn

2.212.978

tuannd@langson.gov.vn

2

Phó Trưởng phòng

Vũ Hải Quân

3.861.309

vhquan@langson.gov.vn

3

Phó Trưởng phòng

Hoàng Văn Sỹ

 

hvsy@langson.gov.vn

4

Cơ quan

 

3.861.359

 

XI

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Bế Thanh Hòa

Trưởng phòng

3.860.983

 

2

Lành Thị Minh Huyền

Phó Trưởng phòng

3.861.325

ltmhuyen@langson.gov.vn

3

Lương Hoàng Dương

Phó Trưởng phòng

 

lhduong@langson.gov.vn

4

Cơ quan

 

3.861.235

 

XII

PHÒNG Y TẾ

1

Phạm Đức Cơ

Trưởng phòng

 

pdco@langson.gov.vn

2

Hoàng Văn Dũng

Phó Trưởng phòng

 

hvdung-03@langson.gov.vn

3

Cơ quan

 

3.860.346

 

XIII

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

1

Hoàng Mai Dung

Trưởng phòng

 

dunghm@langson.gov.vn

2

Phạm Văn Hòa

Phó Trưởng phòng

 

pvhoa@langson.gov.vn

3

Cơ quan

 

3.861.343

 

XIV

THANH TRA

1

Vi Quốc Tuấn

Chánh thanh tra

 

vqtuan@langson.gov.vn

2

 

Phó Chánh thanh tra

 

 

3

Cơ quan

 

3.861.308

 

XV

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

1

Bùi Thế Hảo

Trưởng đài

3.861.716

haobt@langson.gov.vn

2

Dương Văn Chinh

Phó Trưởng đài

3.861.273

chinhdv@langson.gov.vn

XVI

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Nguyễn Thế Tập

Trưởng phòng

3.862.327

nttap@langson.gov.vn

2

Triệu Quốc Tra

Phó Trưởng phòng

3.862.035

tqtra@langson.gov.vn

3

Nguyễn Văn Hanh

 Phó Trưởng phòng

hanhnv@langson.gov.vn

4

Cơ quan

 

3.861.327

 

XVII

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1

Hoàng Thị Huê

Giám đốc

3.862.031

hthue@langson.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Trung

Phó Giám đốc

3.862.282

nhtrung@langson.gov.vn

3

Nguyễn Thu Hương

Phó Giám đốc

3.860.637

 

4

Cơ quan

 

3.862.138

 

XVIII

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

1

Nguyễn Thanh Nguyên

Giám đốc

3.862.022

nguyennt@langson.gov.vn

2

Phạm Văn Dung

Phó Giám đốc

3.862.023

 

3

Lộc Văn Quảng

Phó Giám đốc

 

4

Cơ quan

 

3.862.021

 

XIX

TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

1

Hoàng Thị Yến

Giám đốc

3.862.368

hhyen@langson.gov.vn

2

Hoàng Tự Xê

Phó Giám đốc

3.862.159

htxe@langson.gov.vn

3

Cơ Quan

 

3.862.577

 

                                                                         (Danh sách sẽ được cấp nhận và tiếp tục bổ sung)

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn