Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo Kết quả xét tuyển chức cấp xã năm 2017

Thứ Hai, 27/11/2017 - 09:36

                                                                         THÔNG BÁO

                                                   Kết quả xét tuyển chức cấp xã năm 2017

 

           
   

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND huyện Cao Lộc về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017;

         Theo Báo cáo số 588/BC-NV ngày 23/11/2017 của Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc về kết quả xét tuyển công chức cấp cấp xã năm 2017,

UBND huyện Cao Lộc thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2017 như sau:

        1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển công chức xã năm 2017 huyện Cao Lộc: 10 thí sinh;

            2. Tổng số thí sinh tham dự phỏng vấn kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức  cấp xã năm 2017 huyện Cao Lộc: 09/10 thí sinh.

            3. Thí sinh không tham dự phỏng vấn kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức cấp xã năm 2017 huyện Cao Lộc: 01 thí sinh.

           4. Kết quả xét tuyển như sau:

            4.1. Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: 01 chỉ tiêu

            - Tổng số 01 thí sinh dự tuyển.

            - Kết quả xét tuyển: Dự kiến không trúng tuyển.

           4.2. Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: 01 chỉ tiêu

           - Tổng số 09 thí sinh dự tuyển.

          - Kết quả xét tuyển: Dự kiến 01 thí sinh trúng tuyển, 08 thí sinh không trúng tuyển.

           (Có biểu tổng hợp điểm xét tuyển gửi kèm theo)

            5. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc sẽ phê duyệt kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2017 và tiến hành các bước tiếp theo của công tác tuyển dụng theo quy định.

            Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Cao Lộc, niêm yết tại trụ sở UBND huyện Cao Lộc, trụ sở UBND xã Xuất Lễ và UBND xã Xuân Long.

UBND huyện Cao Lộc thông báo để thí sinh và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và thực hiện ./.

 

Đính kèmDung lượng
Ket qua xet tuyen 2017 (TB UBND).xls27 KB

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn