Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo thay đổi thời gian Tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao, triển lãmcác xã điểm xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Thứ Tư, 15/11/2017 - 15:14

                Thực hiện Thông báo số 328/TB-TTVH ngày 31/10/2017 của Trung tâm Văn hóa tỉnh Lạng Sơn về việc thay đổi thời gian tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao, triển lãm các xã điểm xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2017; căn cứ Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 25/10/2017 của UBND huyện Cao Lộc về tham gia Liên hoan văn nghệ, thể thao, triển lãm các xã điểm xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

                 Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc thông báo thời gian tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao, triển lãm các xã điểm xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2017 như sau:

                1. Thời gian: Liên hoan diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 22 đến hết ngày 23 tháng 11 năm 2017 (không kể ngày đi và về).

                - Khai mạc Liên hoan: 8 giờ, ngày 22/11/2017

                - Tổng kết, bế mạc: Dự kiến 15 giờ, ngày 23/11/2017.

                2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ số 02 đường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

                Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Đính kèmDung lượng
TB thay đổi thêi gian Liên hoan VN,TT NTM tỉnh năm 2017.doc31 KB

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn