Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Số: 1858/UBND-NN&PTNT, Ngày 02/11/2017)

Thứ Tư, 01/11/2017 - 19:55

                        Kính gửi:

                                    - UBND các xã, thị trấn;

                                    - Xí nghiệp khai thác công trình Thủy lợi Cao Lộc.

 

Thực hiện công văn số 1259/SNN-CCTL ngày 26/10/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn; Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Cao Lộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tăng cường công tác thông tin, truyền thông phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đặc biệt là Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 19/06/2017 và Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. (Luật Thủy lợi 2017 và Nghị định 104/2017/NĐ-CP trên hệ thống eOffice)

2. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Kiểm tra, rà soát và thống kê tình hình xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, bao gồm cả hoạt động xả nước thải vào công trình (Theo phụ lục 1,2,3 đính kèm, số liệu đến hết 30/9/2017).

 Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện), đồng thời gửi bản mềm gửi Email: nncaoloc@gmail.com trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp, báo cáo.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn và Xí nghiệp Khai thác công trình Thủy Lợi Cao Lộc tổ chức, thực hiện./.

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn