Các sở, ngành, huyện, TP

Phụ nữ Cao Lộc tiết kiệm theo gương Bác

Thứ Năm, 26/10/2017 - 17:48

        Trên cơ sở chỉ đạo của các cấp, các ngành, thời gian qua, Hội LHPN huyện Cao Lộc đã cụ thể hoá những nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

        Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp hội gắn với phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở hội tham mưu với cấp ủy Đảng cùng cấp, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ có trách nhiệm trong triển khai, thực hiện, nhất là việc làm theo Bác. Cán bộ hội các cấp đã phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt thời gian làm việc, hội họp đúng giờ, thực hành tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước, tích cực đi cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Đối với hội viên, việc làm theo Bác được cụ thể hóa bằng thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sản xuất; tham gia mô hình "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm"; tiết kiệm tại chi hội, tham gia ủng hộ các cuộc vận động; thực hiện các hoạt động cộng đồng bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; tích cực tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hoạt động của các mô hình tiết kiệm đã trực tiếp giúp được 117 lượt hội viên với số tiền trên 120 triệu đồng, 113 lượt hội viên tham gia quỹ tiết kiệm tại chi hội giúp phụ nữ nghèo để phát triển chăn nuôi, sản xuất với số tiền trên 170 triệu đồng. Không chỉ vận động cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm, cải thiện cuộc sống gia đình, các cơ sở hội đã tuyên truyền, vận động việc thực hành tiết kiệm gắn với hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, thông qua việc triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ được gần 24 triệu đồng; Tham mưu cho cho Ban chỉ đạo cuộc vận động quỹ  "Tiếp bước cho em đến trường"  tặng 50 xuất học bổng với tổng giá trị 25 triệu đồng./.

 

Phương Thúy_ Đài Cao Lộc

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn