Các sở, ngành, huyện, TP

Trên 14 tỷ đồng vốn 135 hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng

Thứ Tư, 25/10/2017 - 17:43

         Năm 2017 huyện Cao Lộc đã bố trí trên 14 tỷ đồng thuộc vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (vốn 135) để hỗ trợ xây dựng 14 công trình thiết yếu tại 7 xã đặc biệt khó khăn trong  đó chọn 7 thôn đặc biệt khó khăn để triển khai như các xã Công Sơn, Mẫu Sơn, Song Giáp, Xuân Long… Trong đó tập trung cho các công trình thiết yếu như trường học, công trình mương máng thủy lợi, trạm điện, đường giao thông liên thôn, hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh, vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, cấp giống cây trồng…  Tính đến nay, các công trình đều đã triển khai thi công, một số công trình khối lượng thi công đã đạt từ 70 đến 90%, hiện nay tổng nguồn vốn từ chương trình 135 phân bổ đã đạt trên 80%.

           Việc được hỗ trợ nguồn vốn từ Chương trình 135 đã giúp các địa phương giải quyết hai khâu thiết yếu là hạ tầng và sản xuất. Qua đó, bà con các thôn, bản bước đầu tiếp cận được các giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất cao, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt của người dân./.

 

Xuân Điệp_ Đài Cao Lộc

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn