Các sở, ngành, huyện, TP

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Gia Cát và Tân Liên

Thứ Hai, 25/04/2016 - 09:14

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Gia Cát và Tân Liên

 

           Ngày 25/4, Đoàn kiểm tra của ủy ban bầu cử huyện Cao Lộc đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 tại Đơn vị bầu cử số 5 là xã Gia Cát và Tân Liên.

 

 

             Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND xã Gia Cát  đã thành lập 10 tổ bầu cử và các bộ phận giúp việc. Lập và niêm yết danh sách 3.529 cử tri, trong đó nam là 1.730, nữ là 1.799. Qua các hội nghị hiệp thương UBMTTQ xã giới thiệu 44 ứng cử viên để bầu lấy 27 Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, đảm bảo đúng thành phần, đủ số lượng. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng thông qua các hình thức cổ động trực quan, qua các cuộc họp thôn... được trên 12 cuộc với 1.135 lượt người nghe qua góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

           Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ xã Tân Liên đã lựa chọn lập danh sách 43 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 26 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến nay, xã Tân Liên đã lập và niêm yết danh sách cử tri với 2.830 cử tri tham gia bỏ phiếu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử cũng được triển khai sâu rộng, các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn triển khai thực hiện đồng bộ....

 

 

           Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của xã Gia Cát và Tân Liên. Từ nay đến ngày bầu cử Đoàn yêu cầu 2 xã cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về luật bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND, đặc biệt là quyền lợi, trách nhiệm của cử tri, nhất là cử tri đi làm xa và cử tri lần đầu tiên đi bỏ phiếu. Đồng thời, rà soát niêm yết danh sách người ứng cử và danh sách cử tri đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang trí các điểm bầu cử, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021./. 

 

                                                                   Xuân Điệp

                                                                Đài Cao Lộc

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn