Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc Tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh phân bón và giống cây trồng trên địa bàn huyện (Số: 1911/UBND-NN, ngày 28/12/2015)

Thứ Hai, 28/12/2015 - 09:13

                                         Kính gửi:

                                                         - UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc;

                         - Phòng Nông nghiệp và PTNT;

        - Phòng Kinh tế-Hạ tầng;

        - Hội Nông dân huyện;

        - Đội quản lý thị trường số 2 Cao Lộc.

         

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh sản xuất Đông Xuân năm 2015-2016.

Hiện nay trên địa bàn huyện bên cạnh một số cơ sở kinh doanh giống cây trồng cố định, có uy tín, thì vẫn còn có những cơ sở kinh doanh mua bán phân bón và giống cây trồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có chứng nhận, kiểm định, không đảm bảo chất lượng; phát sinh nhiều điểm mua bán giống nhỏ lẻ, tạm thời, không đăng ký với cơ quan quản lý, đặc biệt những năm gầy đây đã xuất hiện nhiều điểm bán phân bón và giống cây trồng lưu động gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện về giống cây trồng, làm cho người dân khó lựa chọn giống cây trồng theo mong muốn, mua và trồng phải giống cây trồng không rõ nguồn gốc, giống giả, giống kém chất lượng, gây thiệt hại kinh tế cho người dân, tác động xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để nhân dân mua được các giống loại phân bón và giống cây trồng có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo chất lượng, UBND huyện Cao Lộc yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế - Hạ tầng; Hội Nông dân huyện; UBND các xã, thị trấn, Đội quản lý thị trường số 2 Cao Lộc và Trạm Khuyến nông; Trạm Bảo vệ thực vật như sau:

1. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ, kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh phân bón và giống cây trồng trên địa bàn, nhằm phát hiện kịp thời, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón và giống cây trồng trên địa bàn huyện thực hiện đúng quy định của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và giống cây trồng.

3. Căn cứ vào đặc điểm của các xã, thị trấn, lựa chọn các loại phân bón và giống cây trồng chủ lực phù hợp và khuyến cáo nông dân tập trung đưa các giống lai vào sản xuất; Khuyến cáo nông dân mua phân bón và giống cây trồng ở những cơ sở có uy tín không sử dụng phân bón và giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng...giữ lại bao bì giống nếu xảy ra thiệt hại để làm cơ sở cho công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng và để tránh gây thiệt hại về kinh tế

4. Đề nghị Hội Nông dân huyện: Khuyến cáo cho các hội viên và nông dân trong huyện chấp hành tốt các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón và giống cây trồng; không mua phân bón và trồng cây giống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; nên mua giống ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh có địa chỉ cố định, có uy tín. Phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật về giống cây trồng thông báo kịp thời cho UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT Cao Lộc) để có biện pháp xử lý kịp thời.

5. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng; UBND các xã, thị trấn, Đội Quản lý thị trường số 2 và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh phân bón và giống cây trồng trên địa bàn huyện đối với tất cả các loại phân bón và giống cây trồng. Đảm bảo quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón và giống cây trồng và làm lành mạnh thị trường giống trên địa bàn huyện trong thời gian tới và để giảm thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn