Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ người có uy tín (Số: 1907/UBND-DT, ngày 25/12/2015)

Thứ Sáu, 25/12/2015 - 09:11

                      Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

 

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Uỷ ban Dân tộc - Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2015 cho phòng Dân tộc và UBND các xã, thị trấn, kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Dân Tộc, UBND các xã, thị trấn khẩn trương chi trả, thanh, quyết toán kinh phí chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số như sau:

1. Ngân sách cấp kinh phí thực hiện Chính sách người có uy tín theo Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 nên chưa thể thanh quyết toán toàn bộ số kinh phí trong năm 2015. UBND huyện yêu cầu phòng Dân Tộc, UBND các xã chủ động chi trả thanh toán theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Uỷ ban Dân tộc - Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời làm thủ tục chuyển nguồn sang năm 2016 để tiếp tục chi trả theo quy định.

2. UBND các xã, thị trấn chi trả kinh phí thăm hỏi ngày lễ tết, tết nguyên đán, tết dân tộc thiểu số (theo mẫu 1 kèm theo) và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Dân Tộc) trước ngày 18/02/2016.

3. UBND các xã, thị trấn đã ứng kinh phí chi trả chế độ thì khẩn trương gửi hồ sơ thanh toán thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau phải nằm viện điều trị từ tuyến huyện trở lên (mỗi lần 400.000,đ, photo giấy ra viện kèm theo; một năm thăm hỏi không quá 2 lần/người);

Thăm hỏi hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai; thăm viếng bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ hoặc chồng, bố, mẹ nuôi (hợp pháp theo quy định của pháp luật), vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật) mức chi 300.000/lượt, trường hợp đặc biệt do lãnh đạo UBND huyện quyết định.

Bản thân người có uy tín qua đời (mức chi 400.000,đ); Người có uy tín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu hy sinh hoặc bị thương mà đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 17 hoặc Điều 27 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ được cấp có thẩm quyền xem xét hưởng các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Trường hợp cùng thời điểm mà người có uy tín được hưởng các chính sách, chế độ hỗ trợ giống nhau nhưng với các mức khác nhau thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất (mẫu 2 kèm theo).

4. Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển KTXH-ANQP cho người có uy tín được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Uỷ ban Dân tộc - Bộ Tài chính.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Dân tộc huyện, số điện thoại 0253.862.586) để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn