Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015 ( Số: 1882/UBND-NV, ngày 22/12/2015)

Thứ Ba, 22/12/2015 - 09:06

                                               Kính gửi:

- Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;

                                                                - Ủy ban nhân các xã, thị trấn;

                                                                - Đơn vị sự nghiệp;

                                                                - Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ.

 

Thực hiện Công văn số 946/SNV-CCVTLT, ngày 30/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015.

Để có số liệu về báo cáo thống kê đầy đủ, chính xác về thực hiện nhiệm vụ, công tác văn thư, lưu trữ năm 2015. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc yêu cầu các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ và UBND các xã, thị trấn báo cáo thống kê công tác văn thư năm 2015 theo biểu  01/CS và biểu 02/CS (có biểu kèm theo).

 Lưu ý: số liệu báo cáo tính đến ngày 31/12/2015.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất trước ngày 12/01/2016./.

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn