Các sở, ngành, huyện, TP

Giới thiệu chung

Cao Lộc

Cao Lộc là một huyện miền núi nằm ở phía bắc của tỉnh Lạng Sơn, có đường biên giới dài 75km giáp với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; có 02 cửa khẩu quốc tế  đường bộ và đường sắt, có 02 cặp chợ biên giới với nhiều đường mòn sang Trung Quốc. Diện tích tự nhiên của huyện là 637,5km2, 3/4 diện tích là đồi núi. Dân số 75.312 nghìn người, có 05 thành phần dân tộc: Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa cùng sinh sống. Có 21 xã và 02 thị trấn, trong đó có 05 xã và 01 thị trấn tiếp giáp với Trung Quốc; trung tâm huyện lỵ đặt tại thị trấn Cao Lộc. Tổng số thôn, bản khối phố trên địa bàn huyện là 206 trong đó có 07 xã vùng I, 9 xã vùng II, 07 xã vùng III. Tổng số thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc là 62 thôn.Trên địa bàn huyện có tổng số 32 lễ hội lớn nhỏ diễn ra vào dịp đầu năm. Tổng số di tích trên địa bàn 60 trong đó có 01 di tích cấp quốc gia, 01 di tích cấp tỉnh.

 

 

Các Đơn vị hành chính:

 • Thị trấn Cao Lộc
 • Thị trấn Đồng Đăng
 • các xã:
 1. xã Tân Thành
 2. xã Xuân Long
 3. xã Yên Trạch
 4. xã Tân Liên
 5. xã Gia Cát
 6. xã Cống Sơn
 7. xã Mẫu Sơn
 8. xã Xuân Lễ
 9. xã Cao Lâu
 10. xã Hải Yến
 11. xã Lộc Yên
 12. xã Thanh Lòa
 13. xã Hòa Cư
 14. xã Hợp Thành
 15. xã Thạch Đạn
 16. xã Bảo Lâm
 17. xã Thụy Hùng
 18. xã Song Giáp
 19. xã Phú Xá
 20. xã Bình Trung
 21. xã Hồng Phong

 

 

 

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn23
Hà nội 25
Đà Nẵng27
Hồ Chí Minh27
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email:

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn