Các sở, ngành, huyện, TP
Dự báo thời tiết
Lạng Sơn31
Hà nội 31
Đà Nẵng30
Hồ Chí Minh29

 • Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự công lập nghiệp ngành Tài nguyên và Môi trường (992/VP-KTN, ngày 26/5/2015)
 • Về việc kiểm tra văn bản QPPL quy định về thuế, hải quan (991/VP-PC, ngày 26/5/2015)
 • Về việc bàn giao bãi xử lý rác huyện Văn Quan (990/VP-KTN, ngày 26/5/2015)
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (988/VP-KTTH, ngyat
 • Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng (987/VP-NC, ngày 26/5/2015)
 • Phương án đấu giá quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất trụ sở làm việc cũ của KBNN Lạng Sơn (470/UBND-KTTH, ngày 26/5/2015)
 • Ủy quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cắm mốc chỉ giới đường đỏ, tim đường quy hoạch thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia và thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn (468/UBND-KTN, ngày 25/5/2015)
 • Triển khai dự án “Lắp đặt nắp cống tự động đóng mở tại các đường phố của thành phố Lạng Sơn (985/VP-KTN, ngày 26/5/2015)
 • Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 152/2007/NĐ-CP (983/VP-NC, ngày 26/5/2015)
 • Góp ý kiến dự thảo Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh (979/VP-VX, ngày 26/5/2015)
 • Xem tiếp

   

   

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

  Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

  Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn