Các sở, ngành, huyện, TP
Dự báo thời tiết
Lạng Sơn19
Hà nội 22
Đà Nẵng23
Hồ Chí Minh26

 • Về việc thực hiện Nghị định số 94/2014/NDD-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ (165/VP-KTN, ngày 29/01/2015).
 • Về việc thẩm tra Tờ trình số 30/TTr-SKHĐT ngày 26/01/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (162/VP-PC, ngày 29/01/2015).
 • Thiết lập đường dây nóng về hoạt động vận tải và đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh (161/VP-KTN, ngày 29/01/2015).
 • Kết luận của đồng chi Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2014 (20/TB-UBND, ngày 28/01/2015).
 • Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 (160/VP-KTN, ngày 28/01/2015).
 • Về việc thay đổi thời gian dự kiến Chương trình thăm, chúc Tết của đoàn lãnh đạo tỉnh (159/VP-VX, ngày 28/01/2015).
 • Về việc điều chỉnh số lượng xây dựng phòng học mầm non cho trẻ em năm tuổi tại huyện Bình Gia năm 2015 (66/UBND-VX, ngày 27/01/2015).
 • Thực hiện Thông tư 10/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quản lý Chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ (70/UBND-KTN, ngày 28/01/2015).
 • Triển khai thực hiện công tác Thi hành án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015 (69/UBND-PC, ngày 28/01/2015).
 • Yêu cầu thành viên BCĐ giảm nghèo tỉnh giải trình việc không tham dự cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức (158/VP-VX, ngày 28/01/2015).
 • Xem tiếp

 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Ban Chỉ đạo 138/CP với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (29/GM-UBND ngày 26/01/2015).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (28/GM-UBND ngày 24/01/2015).
 • Giấy mời họp Rà soát danh mục, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (27/GM-UBND ngày 23/01/2015).
 • Giấy mời họp Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh (26/GM-UBND ngày 23/01/2015).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chương trình xây dựng nông thôn mới (25/GM-UBND ngày 20/01/2015).
 • Giấy mời Dự tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao (23/GM-UBND ngày 19/01/2015).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (22/GM-UBND ngày 16/01/2015).
 • Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mở rộng Quý IV năm 2014 (21/GM-UBND ngày 15/01/2015)
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng (20/GM-UBND ngày 15/01/2015).
 • Giấy mời Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2015(ngày 22 tháng 01 năm 2015) (19/GM-UBND ngày 15/01/2015).
 • Xem tiếp

   

   

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

  Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email:

  Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn