Ngày 19/05/2020, Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học: “Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn”.

 

Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài

 

Đề tài do Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Lạng Sơn cùng các cộng sự triển khai từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020. Đề tài đặt mục tiêu nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương trộn với xi măng để thi công thử nghiệm cứng hóa 1000m mặt đường giao thông nông thôn và đạt các tiêu chí của mặt đường giao thông nông thôn loại B với cường độ chịu nén của kết cấu mặt đường đạt 75 daN/cm 2 và giá thành làm đường thấp hơn so với việc sử dụng các loại vật liệu truyền thống. Trong thời gian nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã thực hiện phối trộn giữa xi măng và xỉ tro xỉ, thiết kế thành phần cấp phối bê tông mặt đường đối với các loại cường độ khác nhau. Triển khai thi công tuyến đường dài 1km tại thôn Khe Cảy - Khe Chòi, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập. Theo tính toán ban đầu chi phí để bê tông hóa 1km đường giao thông nông thôn khoảng 1 tỷ đồng. Nếu sử dụng tro xỉ thay thế, chi phí sẽ giảm khoảng 40%.