Chiều ngày 16/1, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.