Ngày 15/01/2020, Sở Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác y tế năm 2019, triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2019, Sở Y tế có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành 6/6 nhiệm vụ. Công tác khám, chữa bệnh công lập tại 3 tuyến trong toàn tỉnh được trên 1.462.029 lượt người, đạt 101,2% kế hoạch, khám chữa bệnh ngoài công lập được 188.659 lần, đã triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân trên phần mềm tại 11/11 huyện, thành phố; tư vấn khám sức khỏe, thăm hộ gia đình được trên 757.700 cuộc; cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin và vật tư phục vụ tiêm chủng mở rộng, số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ 8 loại vắcxin đạt 94,8%... Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số, tiếp tục chủ động trong phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; tiến hành 10 cuộc kiểm tra chuyên ngành 208 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 33 cơ sở, kiểm tra trên 2.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả ngành y tế đạt được trong năm 2019 và chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Thời gian tới, đồng chí đề nghị toàn ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho người dân; phấn đấu năm 2020 có trên 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 90% dân số được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; tiếp tục duy trì thực hiện đề án tự chủ tại các đơn vị theo lộ trình; đảm bảo thuốc chữa bệnh, vắc xin và vật tư y tế cho công tác phòng, chữa bệnh, tiêm chủng, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh…; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân.

 

Thùy Linh