Ngày 04/12/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức kỳ họp lần thứ 18 nhằm tổng kết công tác năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tham dự có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18

 

Theo báo cáo, năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, đã thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của năm 2019 đề ra. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,63%, GRDP bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng; dự kiến hết 2019 có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn toàn tỉnh lên 61 xã; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 4.750 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước dự ước 6.383,1 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ... Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần ổn định, tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới được giữ vững. Công tác đối ngoại được triển khai tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc.

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong năm 2019, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể khắc phục trong năm 2020.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả thực hiện năm 2019, tiếp tục xác định đúng, trúng nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành theo tinh thần không dàn trải, tập trung vào việc khó, mới, tạo sự đột phá , chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các lĩnh vực…; chỉ đạo nghiêm túc, thực hiện sát sao hiệu quả các đề án, kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, gắn với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; tập trung tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, xây dựng văn kiện, công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp;  tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ theo phân cấp, đặc biệt là cấp cơ sở; tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, các ngày Lễ, ngày kỷ niệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

 

Bích Diệp