Ngày 05/11/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, dự thảo báo cáo gồm 2 phần: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung báo cáo chính trị, trong đó đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ tới.

 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, báo cáo chính trị phải có tính khái quát, toàn diện, đánh giá cô đọng, chính xác những kết quả đạt được, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu thực hiện phù hợp, bảo đảm tính khả thi trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đánh giá toàn diện, súc tích, nêu bật được thành quả của từng lĩnh vực; lưu ý cân đối giữa các ngành, lĩnh vực, tránh trường hợp đánh giá quá chi tiết hoặc không khái quát được kết quả đạt được, trong đó tập trung vào các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; yêu cầu bổ sung, biên tập lại một số nội dung về những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác phòng chống tham nhũng, quốc phòng, quân sự, cải cách hành chính, phát triển doanh nghiệp,… và cân đối, xem xét các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành nghiên cứu, gửi ý kiến góp ý về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 6/11/2019 để tổng hợp và tiến hành các bước tiếp theo.

 

Thùy Linh