Ngày 18/9/2019, Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội khoá XIV do đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm Trưởng đoàn làm việc với Lạng Sơn đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Theo báo cáo, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm là 3.937.521 triệu đồng, đạt 80,1% dự toán TW giao, tăng 37,23% so với cùng kỳ năm 2018; ước thực hiện cả năm 2019 được 6.060.000 triệu đồng, đạt 123,1% so với dự toán TW giao, tăng 10,5% so với thực hiện năm 2018. Tổng chi ngân sách 7 tháng là 5.280.431 triệu đồng, đạt 50,0% dự toán tỉnh giao; ước cả năm 2019 là 11.705.860 triệu đồng, đạt 110,8% dự toán giao. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã báo cáo và làm rõ thêm những nội dung đoàn giám sát nêu ra liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, quản lý nợ đọng, thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, công tác giải ngân nguồn vốn thực hiện một số dự án, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định về tài chính, ngân sách và các Luật có liên quan.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, ngay từ những ngày đầu năm, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị, đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Thông qua buổi làm việc, đồng chí cũng mong muốn đoàn giám sát kiến nghị với Bộ, ngành TW và Quốc hội có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong thực hiện các quy định về tài chính, ngân sách và quản lý, điều hành ngân sách.

 

Đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách kết luận buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị những tháng cuối năm 2019, tỉnh tiếp tục chủ động, quyết liệt thực hiện các giải pháp, tạo bước đột phá thực hiện chiến lược phát triển kinh tế của địa phương, trong đó, chú trọng đến việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh; trong cơ cấu chi ngân sách, quan tâm theo hướng tăng tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách theo quy định. Đối với những kiến nghị của tỉnh, đoàn sẽ tiếp thu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong thời gian tới./.

 

Bích Diệp