Ngày 8/8, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Lộc tổ chức tập huấn cho các cán bộ hội làm vườn về công tác quản lý, tổ chức sản xuất của hội và cho người sản xuất kiến thức về nhãn hiệu tập thể “Chanh rừng Mẫu Sơn”.

 

Hội nghị tập huấn

 

Trong thời gian tập huấn, gần 70 đại biểu là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, hội viên hội làm vườn của các xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình; Mẫu Sơn và Công Sơn của huyện Cao Lộc đã được hướng dẫn, phổ biến thông tin cơ bản về nhãn hiệu tập thể; quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chanh rừng Mẫu Sơn”; quy chế quản lý và sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm của nhãn hiệu tập thể “Chanh rừng Mẫu Sơn”;…

 

Nhãn hiệu tập thể “Chanh rừng Mẫu Sơn” đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ trong tháng 6/2019. Việc tập huấn cho các cán bộ hội làm vườn về công tác quản lý, tổ chức sản xuất của hội và cho người sản xuất kiến thức về nhãn hiệu tập thể “Chanh rừng Mẫu Sơn” để việc sử dụng tem, nhãn mác của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận được hiệu quả, góp phần quảng bá và phát triển thương hiệu cho sản phẩm trong thời gian tới./.

 

Vi Hoa