Nhằm kéo dài thời gian chín của quả na trên cây tối thiểu 8 ngày và kéo dài thời gian bảo quản quả na sau thu hái, hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng đang tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”.

 

Kiểm tra các thí nghiệm

 

Từ tháng 4/2018 đến nay, nhóm nghiên cứu đã thực hiện bố trí và theo dõi các thí nghiệm tại thôn Làng Đồn, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn để nghiên cứu một số nội dung sau: Nghiên cứu xác định sự biến đổi sinh lý, sinh hóa của quả na trong quá trình sinh trưởng ở giai đoạn cận thu hoạch; Xác định ảnh hưởng của thời điểm xử lý chế phẩm Retain đến khả năng kéo dài thời gian chín và chất lượng của quả na sau thu hái; Xác định ảnh hưởng của nồng độ xử lý chế phẩm Retain đến khả năng kéo dài thời gian chín và chất lượng của quả na sau thu hái;…

 

Các thí nghiệm được bố trí trên vườn na có tuổi cây từ 6 - 8 năm tuổi, với sự tham gia của 03 hộ dân. Hiện tại cây na đang cho thu hoạch quả. Nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu quả để phân tích chất lượng sinh hóa của quả na và tiếp tục theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm Retain đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của cây na vụ sau./.

 

Vi Hoa