Trong tháng 7 năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.501 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 1.492 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,40%).

 

New Picture (15)_0.png

Hoạt động giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 7 năm 2019 là 2.099 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 554 hồ sơ; tiếp nhận mới là 1.545, tiếp nhận trực tuyến 531 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 991 hồ sơ, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 23 hồ sơ; thực hiện trả kết quả 1.501 hồ sơ, trong đó có 399 hồ sơ trước hạn (chiếm 26,6%), 1.093 hồ sơ đúng hạn (chiếm 72,8%), 09 hồ sơ trả trễ hẹn (chiếm 0,6%); còn 562 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, trong đó có 556 hồ sơ chưa đến hạn, 06 hồ sơ quá hạn. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Giao thông vận tải 617 hồ sơ, Kế hoạch và đầu tư 318 hồ sơ, Tư pháp 214 hồ sơ,… Trong tháng, có 786 lượt đánh giá cán bộ tại Trung tâm, trong đó: đánh giá Rất hài lòng là 749 lượt, chiếm 95,3%; 37 lượt đánh giá Hài lòng, chiếm 4,7%.

 

Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm có phong cách làm việc chuyên nghiệp, lịch sự, giải quyết và trả kết quả TTHC đúng quy trình, thời gian. TTHC được niêm yết công khai, minh bạch; quy trình giải quyết hồ sơ TTHC được giám sát, kiểm soát chặt chẽ về quy trình giải quyết.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung