Từ ngày 8/1 đến ngày 24/1, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì đã tiến hàng kiểm tra về bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Kỷ Hợi và mùa Lễ Hội Xuân năm 2019.