BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên và tổ công tác liên ngành thuộc Ban An toàn giao thông huyện Bình Gia ( số 42/TB -UBND)

Thứ Năm, 09/05/2013 - 06:43

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên và tổ công tác

liên ngành thuộc Ban An toàn giao thông huyện Bình Gia

                                               

          Thực hiện Quyết định số 1717 /QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND huyện Bình Gia về việc thay đổi thành viên Ban an toàn giao thông và thành viên Tổ công tác liên ngành Ban ATGT. Để đảm bảo trật tự An toàn giao thông trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao. Thường trực Ban an toàn giao thông huyện Bình Gia thông báo:

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN ATGT HUYỆN NHƯ SAU:

          1. Ông Lăng Đình Thu , Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban ATGT huyện:

          - Chỉ đạo chung các hoạt động về công tác ATGT của Ban ATGT huyện; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định của trung ương, Chính phủ và Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh, huyện về lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT để ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

          - Phụ trách công tác tổ chức kiện toàn bộ máy Ban ATGT huyện và Tổ công tác liên ngành của Ban ATGT huyện.

          2. Ông Dương Công Vĩ, Phó CT UBND huyện - Phó ban ATGT huyện:

          - Thay mặt trưởng ban, chỉ đạo chung các hoạt động công tác ATGT của Ban ATGT huyện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định của Trung ương, Chính Phủ và Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh, huyện về lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT, khi được trưởng ban uỷ quyền hoặc giao nhiệm vụ.

          - Kiểm tra đôn đốc các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định của Trung ương, Chính phủ và các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh, huyện về công tác bảo đảm trật tự ATGT.

          - Giải quyết công việc về công tác đảm bảo trật tự ATGT theo thẩm quyền.

          3. Ông Hoàng Văn Hướng, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng - Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT huyện:

          - Làm chủ tài khoản của Ban an toàn giao thông huyện.

          - Thay mặt Trưởng ban chủ trì các cuộc họp của Ban ATGT huyện với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn.

          - Xây dựng kế hoạch và các biện pháp phối hợp liên ngành, để làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện.

          - Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện các xã, thị trấn thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh, huyện về công tác bảo đảm trật tự ATGT.

          - Tổ chức, phối hợp công tác với cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự làm công tác bảo đảm trật tự ATGT chỉ đạo thực hiện các Nghị định của Chính phủ trên địa bàn huyện.

          - Chịu trách nhiệm thường trực giải quyết công việc về công tác ATGT. Tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, trung ương và Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch  của tỉnh, huyện về công tác Ban ATGT và báo cáo UBND huyện.

          - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự ATGT đơn vị xã Hoàng Văn Thụ.

          4. Ông Nguyễn Tiến Quân, Phó Trưởng Công an huyện - Phó ban ATGT huyện:

          - Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát huyện thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện.

          - Tổ chức, phối hợp lực lượng công an các xã, thị trấn để bảo vệ an toàn công trình giao thông quốc gia, trên địa bàn huyện quản lý.

          - Chỉ đạo lồng ghép chương trình công tác bảo đảm trật tự ATGT với công tác chống tội phạm, chống buôn lậu, chống tệ nạn xã hội trên các tuyến đường giao thông và phương tiện giao thông công cộng.

          - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự ATGT đơn vị Thị Trấn Bình Gia

          5. Ông Hoàng Văn Mạc, Chủ tịch UBMTTQ huyện - Uỷ viên:

          - Trực tiếp chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận và Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc các cấp trong huyện thực hiện Nghị quyết liên tịch về cuộc vận động  “ Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”, cuộc vận động “ Công nhân viên chức lao động tham gia giữ gìn trật tự ATGT”. Chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động nhân dân gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, giám sát các cơ quan chức năng thực hiện pháp luật và trật tự ATGT ở từng địa phương. Chỉ đạo tổ chức các tổ tự quản ở khu dân cư, khu phố, tham gia quản lý và bảo đảm trật tự ATGT.

          - Tổng hợp kết quả phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT và hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện về công tác ATGT, báo cáo thường trực Ban ATGT huyện.

          6. Ông Hoàng Văn Quyền, Trưởng phòng Tư pháp huyện - Uỷ viên:

          - Tư vấn cho các ngành về các biện pháp xử lý đối với những vi phạm nghiêm trọng, phức tạp và các quy định về đảm bảo trật tự ATGT theo đúng quy định của pháp luật.

          - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự ATGT của xã Minh Khai, Hồng Phong.

          7. Ông Vi Song Hào, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Uỷ viên:

          - Trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến luật ATGT và luật giao thông đường bộ cho giáo viên, cán bộ nhân viên và học sinh. Chỉ đạo kiểm tra ngành Giáo dục và thực hiện nội dung chương trình giáo dục và pháp luật ATGT trong trường học.

          - Tổng hợp kết quả thực hiện công tác giáo dục ATGT của ngành Giáo dục, báo cáo Ban ATGT huyện.

          - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự ATGT của xã Thiện Thuật, Thiện Long.

8. Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó chỉ huy trưởng BCHQS huyện - Uỷ viên:

          - Chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự ATGT trong lực lượng quân đội. Phối hợp tổ chức lực lượng quân đội làm tốt công tác trật tự ATGT, phối hợp lực lượng quân đội với các lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương để làm tốt công tác lập lại kỷ cương ATGT.

          - Tổng hợp báo cáo thường trực Ban ATGT về phong trào thi đua thực hiện công tác ATGT trong quân đội.

          - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự ATGT của Yên Lỗ, Thiện Hoà.

          9. Ông Đinh Xuân Đồng, Trưởng phòng Tài chính-KH - Uỷ viên:

- Tổng hợp khoản thu của các lực lượng, ngành, các xã, thị trấn xử phạt về  xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT.

          - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự ATGT của xã Mông Ân, Quang Trung.

          10. Ông Hoàng Minh Đông, Trưởng phòng Văn hoá &TT - Uỷ viên:

          - Tổ chức chỉ đạo cơ quan Văn hoá & Thông tin làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và luật giao thông đường bộ cho nhân dân trên địa bàn các khu dân cư.

          - Tổng hợp công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, báo cáo thường trực Ban ATGT huyện.

          - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự ATGT của xã Hồng Thái, Bình La.

          11. Ông Giang Tiến Minh, Hiệu trưởng trường THPT Bình Gia - Ủy viên:

          - Trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật ATGT và luật giao thông đường bộ cho, giáo viên, cán bộ nhân viên và học sinh trong trường học. Kiểm tra, đôn đốc nhà trường thực hiện nội dung chương trình giáo dục về luật ATGT.

          - Tổng hợp kết quả thực hiện công tác giáo dục ATGT của trường học báo cáo thường trực Ban ATGT huyện.

12. Ông Nông Thanh Đồng, Hiệu trưởng trường THPT Pắc Khuông -Ủy viên:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật ATGT và luật giao thông đường bộ cho, giáo viên, cán bộ nhân viên và học sinh trong trường học. Kiểm tra, đôn đốc nhà trường thực hiện nội dung chương trình giáo dục về luật ATGT.

          - Tổng hợp kết quả thực hiện công tác giáo dục ATGT của trường học báo cáo thường trực Ban ATGT huyện.

13. Ông Lương Đình Tùng, Bí thư Huyện đoàn - Uỷ viên:

          - Trực tiếp chỉ đạo tổ chức đoàn và phong trào thanh thiếu niên học sinh trong huyện thực hiện Nghị quyết liên tịch về cuộc vận động Thanh thiếu niên học sinh tham gia bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức đoàn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT và luật giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên toàn huyện. Tổ chức các đội thanh thiếu niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự ATGT.

          - Tổng hợp kết quả thực hiện công tác ATGT của tổ chức đoàn và phong trào thanh thiếu niên toàn huyện báo cáo Thường trực Ban ATGT huyện.

          - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự ATGT của xã Hoà Bình, Tân Hoà.

          14. Ông Hoàng Đình Đoán, Trưởng đài Truyền thanh-Truyền hình huyện- Ủy viên:

          - Tổ chức chỉ đạo cơ quan Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và luật giao thông đường bộ cho nhân dân trên địa bàn huyện.

          - Tổng hợp công tác tuyên truyền về pháp luật về trật tự ATGT, báo cáo thường trực Ban ATGT huyện.

          - Theo dõi, kiểm tra, đôn

 đốc công tác bảo đảm trật tự ATGT của xã Hoa Thám, Hưng Đạo

15. Ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện - Uỷ viên:

          - Tổ chức, phối hợp với UBND các xã, thị trấn để bảo vệ hành lang an toàn công trình giao thông đường bộ trên địa bàn huyện quản lý.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, trung ương và Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh, huyện về công tác Ban ATGT. Làm báo cáo hàng tháng, quý về kết quả thực hiện công tác ATGT huyện.

          - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự ATGT của xã Quý Hòa.

          16. Bà Lâm Thị Lừng, Kế toán phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Uỷ viên: Kiêm kế toán Ban an toàn giao thông huyện.

          17. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ( Trưởng Ban an toàn giao thông các xã, thị trấn ) - Ủy viên:

          - Chỉ đạo chung các hoạt động công tác ATGT của Ban ATGT các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn bản, khu phố,… các ban ngành, đoàn thể trong xã thực hiện chủ trương, văn bản hướng dẫn cấp trên về lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, để lập lại kỷ cương trên địa bàn xã quản lý;

          - Phụ trách công tác tổ chức kiện toàn bộ máy Ban ATGT xã, thị trấn.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH:

1. Ông Tô Văn Dũng, Trưởng chi nhánh Hạt 8 Bình Gia - Tổ trưởng;   Ông Hoàng Văn Khánh, Phó trưởng chi nhánh Hạt 10 Pắc Khuông, Bình Gia - Tổ viên,

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Quản lý và sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm, cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép để giải toả hành lang an toàn đường bộ

- Phối hợp với thanh tra sở giao thông, UBND các xã, thị trấn trong công tác kiểm tra các quy định về an toàn công trình giao thông lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng, lề đường

- Quản lý theo dõi kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ sửa chữa đột xuất các hư hỏng của công trình đường bộ đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn

- Đề xuất các biện pháp khắc phục sự xuống cấp của các công trình giao thông, thường xuyên đảm bảo giao thông và sửa chữa các công trình giao thông trên địa bàn huyện quản lý.

- Kịp thời báo cáo và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ở địa phương xử lý các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ.

2. Ông Hoàng Văn Khánh, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông Công an  huyện - Tổ phó,

- Chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các đối tượng tham gia giao thông vi phạm pháp luật về trật tự ATGT lấn chiếm lòng lề đường, chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường trong các vụ va chạm tai nạn giao thông và điều tra các vụ TNGT.

- Nghiên cứu đề xuất biện pháp và tổ chức phối hợp các lực lượng để thực hiện giải pháp ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi TNGT trên địa bàn huyện, phối hợp với ngành Giáo dục chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ trong các trường học trên địa bàn huyện.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo trật tự ATGT của xã Tô Hiệu, Tân Văn.

3. Ông Vũ Như Trung, Công chức phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện- Tổ phó:

- Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Quản lý về sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật, (đường huyện quản lý).

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

- Theo dõi các công trình giao thông và đề xuất các biện pháp khắc phục sự xuống cấp của các công trình, thường xuyên đảm bảo giao thông và sửa chữa các công trình giao thông trên địa bàn huyện quản lý.

- Tổng hợp báo cáo của các thành viên Tổ công tác liên ngành của Ban an toàn giao thông huyện và công việc khác khi được Tổ trưởng phân công.

- Giúp cơ quan thường trực giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của Tổ công tác liên ngành.

- Theo dõi tổng hợp việc thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường trên địa bàn huyện .

4. Ông Vương Văn Sơn, Ban CHQS huyện- Tổ viên:

- Phối hợp tổ chức lực lượng quân đội huyện làm công tác trật tự ATGT và tham gia cứu nạn trên địa bàn huyện, phối hợp lực lượng quân đội với các lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương để làm tốt công tác lập lại kỷ cương ATGT.

- Tổng hợp báo cáo thường trực Ban ATGT về phong trào thi đua thực hiện công tác ATGT trong quân đội huyện.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo trật tự ATGT của xã Vĩnh Yên.

5. Các đồng chí Công an huyện phụ trách địa bàn các xã, thị trấn - Tổ viên:

- Làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương về công tác tuyên truyền pháp luật và trật tự ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân trong huyện; tăng cường vận động phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”

- Phối hợp với lực lượng Công an xã, thị trấn bảo vệ an toàn công trình giao thông, trên địa bàn huyện quản lý.

 

III. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA BAN ATGT HUYỆN:

 

1. Ban ATGT huyện họp định kỳ mỗi quý một lần ; Ngoài ra khi có yêu cầu đột xuất, thường trực Ban sẽ triệu tập họp. Ban ATGT huyện định kỳ họp 6 tháng một lần với Ban ATGT các xã, thị trấn và các ngành có liên quan.

2. Các thành viên Ban ATGT huyện thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng vào cuối tháng với thường trực Ban về kết quả thực hiện công tác ATGT của đơn vị mình phụ trách. Mỗi quý một lần các uỷ viên phải bố trí thời gian đến làm việc và kiểm tra hoạt động của ban ATGT các xã, thị trấn theo phân công phụ trách, theo kế hoạch chung của Thường trực ban ATGT huyện và báo cáo kết quả về thường trực Ban ATGT huyện vào ngày 20 hàng tháng cuối quý, trước khi Ban ATGT huyện họp với Ban ATGT các xã, thị trấn.

3. Đề nghị UBND các xã, thị trấn, Ban ATGT xã, các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện phối hợp, tạo điều kiện để thành viên của Ban ATGT huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

 

Thông báo này thay thế thông báo số: 26a/TB-BATGT ngày 08/5/2012 về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên Ban an toàn giao thông huyện Bình Gia ./.

 

Nơi nhận:

- Ban ATGT Tỉnh;

- CT, PCT UBND huyện;    (B/c)

- Các thành viên BATGT huyện;

- Trưởng Ban ATGT các xã, thị trấn;

- Lưu VT, VP Ban ATGT huyện.

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

                                                                       CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Lăng Đình Thu

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 181,468

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-17 13:23:15

  Chi tiết:

   Hôm nay: 248

   Tuần này: 9196

   Tháng này: 21466

   Năm nay: 87968

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com