BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

V/v Phân công và giao nhiệm vụ công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 ( số 41/TB -UBND)

Thứ Tư, 08/05/2013 - 01:15

THÔNG BÁO

Phân công và giao nhiệm vụ công tác

phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013

 

 

Căn cứ Quyết định số: 777/QĐ-UBND, ngày 23/3/2012 của UBND huyện Bình Gia về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện phân công nhiệm vụ công tác các thành viên phụ trách lĩnh vực và địa bàn như sau:

1. Ông Lương Trương Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện: Phụ trách chung.

2. Ông Nông Sỹ Dũng, Trưởng phòng NN và PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực: Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc thường xuyên và các công việc được giao khi Trưởng ban đi vắng. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB-TKCN, chỉ đạo công tác hậu phương cứu trợ khắc phục hậu quả lụt, bão trên địa bàn toàn huyện và công tác PCLB &TKCN của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phụ trách  chỉ đạo, nắm tình hình các xã Mông Ân, Quang Trung.

3. Ông Đỗ Văn Hương, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Phó ban:  Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, bố trí lực lượng vũ trang và dân quân các xã tự ứng cứu kịp thời khi có lụt bão xảy ra trên địa bàn xã và có kế hoạch huy động trên phạm vi toàn huyện khi cần thiết. Phụ trách theo dõi, chỉ đạo, nắm tình hình các xã Hoa Thám, Hưng Đạo.

4. Ông Nguyễn Đình Đoàn, Trưởng Công an huyện, Uỷ viên: Xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự an toàn ở nơi xảy ra bão lũ và các công trình trọng điểm của huyện. Phụ trách chỉ đạo nắm tình hình các xã Quý Hoà, Vĩnh Yên.

5. Ông Nông Ngọc Chấn, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ viên thường trực: Tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, xây dựng Kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn hàng năm, thông báo tình hình diễn biến khi có lụt bão xảy ra và đề ra các biện pháp khắc phục. Chỉ đạo đôn đốc công tác PCLB-TKCN đối với các công trình thuỷ lợi do xã quản lý khai thác và Xí nghiệp quản lý Khai thác công trình Thuỷ lợi Bình Gia (Thuộc Công ty TNHHMTV khai thác công trình Thuỷ lợi tỉnh Lạng Sơn quản lý). Phụ trách chỉ đạo nắm tình hình các xã Thiện Long, Hồng Thái.

6. Ông Đinh Xuân Đồng, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Uỷ viên: Xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giao chỉ tiêu và chỉ đạo đôn đốc thu quỹ phòng chống lụt bão hàng năm. Chỉ đạo nắm tình hình các xã Thiện Hoà, xã Yên lỗ.

7. Ông Hoàng Văn Hướng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Uỷ viên: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm giao thông trong suốt mùa mưa bão, đặc biệt chú ý các tuyến đường thường bị sạt lở gây ách tắc giao thông, thống kê các thiết bị, phương tiện vận tải trên địa bàn có khả năng huy động để tham gia ứng cứu khi bão lũ xảy ra, chỉ đạo đôn đốc Cửa hàng Thương mại có kế hoạch vận chuyển các mặt hàng đến các xã nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và dự trù một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân ở khu vực khi xảy ra lụt bão, phụ trách. Phụ trách chỉ đạo nắm tình hình các xã Hoà Bình, Tân Hoà.

8. Ông Trương Xuân Hải, Quyền Trưởng đài viễn thông Bình Gia, Uỷ viên: Bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt, ưu tiên cho công tác PCLB, thông tin kịp thời cho các xã, các ban ngành có liên quan để có biện pháp chủ động ứng cứu kịp thời. Phụ trách chỉ đạo nắm tình hình các xã Hồng Phong, Minh Khai.

9. Bà Chu Thị Kiểm, Phụ trách phòng Y tế huyện, Uỷ viên:  Có kế hoạch chuẩn bị đủ cơ số thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế dự phòng, chỉ đạo các trạm y tế xã bố trí lực lượng trực trạm và tham gia công tác phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc nơi có bão lũ. Phụ trách chỉ đạo nắm tình hình xã Tô Hiệu.

10. Bà Hoàng Thị Đường, Trưởng phòng phòng LĐ-TB&XH, Uỷ viên: Tham gia cứu trợ, hỗ trợ các trường hợp thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định. phụ trách chỉ đạo nắm tình hình các Thị trấn Bình Gia

11. Ông Hoàng Minh Đông, Trưởng phòng phòng Văn hoá-Thông tin: Chịu trách nhiệm tuyên truyền về công tác phòng chống  bão lũ và đưa tin kịp thời về tình hình lụt bão xảy ra, phụ trách chỉ đạo nắm tình hình các xã Tân Văn, Bình La.

12. Ông Vi Song Hào, Trưởng phòng phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên: Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các trường thường xuyên kiểm tra các lớp học và sửa chữa kịp thời đảm bảo an toàn trong quá trình học tập cho thầy cô giáo và học sinh. Đặc biệt chú ý các lớp học lợp bằng tấm lợp Fibrôximăng. Thường xuyên nắm tình hình và báo cáo các vấn đề phát sinh khi bão lũ xảy ra thuộc khối trường học. Phụ trách chỉ đạo nắm tình hình xã Thiện thuật, Hoàng Văn Thụ.

13. Ông Đinh Viết Vinh, Kế toán ban: Xây dựng kế hoạch nguồn kinh phí hoạt động của ban, lập hồ sơ thanh toán các khoản nguồn vốn hỗ trợ, theo dõi thu chi quỹ phòng chống lụt bão, báo cáo theo đúng quy định.

14. Ông Nông Ngọc Nghinh, thủ quỹ ban: Thu chi các khoản theo quy định, làm công tác văn thư lưu trữ, công tác hành chính của ban.

15. Xí nghiệp quản lý Khai thác công trình Thuỷ lợi Bình Gia: Các công trình thuộc đơn vị quản lý là các công trình lớn có vị trí quan trọng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, có kế hoạch sửa chữa kịp thời các hồ chứa nước, đập dâng những vị trí xung yếu xong trước mùa mưa bão, xây dựng các phương án phòng, chống lụt, bão cho các công trình hồ chứa nước trọng điểm, nhằm đảm bảo vận hành an toàn trong quá trình khai thác, phục vụ sản xuất đạt hiệu quả.

16. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống lụt, bão, để mọi người dân biết cảnh giác và thường xuyên theo dõi thông tin dự báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh, đặc biệt chú ý những hộ dân ở các ven sông, suối và vùng thường hay bị ngập úng. Có phương án huy động nhân lực tại chỗ kịp thời ứng cứu hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã và điều tra thống kê các thôn bản, hộ gia đình dễ bị ảnh hưởng ttực tiếp của lũ quét, những nơi dễ bị sạt lở đất. Có trách nhiệm di các hộ bị ảnh hưởng đến khu vực an toàn. Thường xuyên trực ban, báo cáo tình hình bão lũ xảy ra trên địa bàn về Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện kịp thời.

17. Trụ sở làm việc: Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia.

Điện thoại: 3.834.193,  834.244, 3.835.052, 3836235, số FAX: 3.835.539.

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tổ chức, triển khai, thực hiện tốt kế hoạch số: 15/KH-PCLB-TKCN, ngày 27/02/2013 của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và TKCN huyện về kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) năm 2013. Căn cứ  thông báo phân công và giao nhiệm vụ, Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các thành viên chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra chỉ đạo nắm tình hình khi có lụt bão xảy ra, báo cáo kịp thời gửi về thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão  và Tìm  kiếm cứu nạn huyện để chỉ đạo và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời và tổng hợp báo cáo tỉnh theo quy định./.

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 181,465

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-17 13:20:31

  Chi tiết:

   Hôm nay: 245

   Tuần này: 9193

   Tháng này: 21463

   Năm nay: 87965

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com