BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trồng trái phép cây có chứa chất ma túy (Số:03/KH-UBND, ngày 10/01/2017)

Thứ Sáu, 12/01/2018 - 10:18

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BÌNH GIA

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:03/KH-UBND

Bình Gia, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

                  

KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng

trồng trái phép cây có chứa chất ma túy

 

 

          Căn cứ đặc điểm, tình hình địa bàn, thực trạng trồng cây chứa chất ma túy  những năm gần đây có diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến ANTT, UBND huyện Bình Gia xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trồng trái phép cây chứa chất ma túy như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng những kiến thức pháp luật cơ bản về công tác phòng chống ma túy, đặc biệt là những quy định mới tại Chương XX Bộ luật hình sự 2015, có hiệu lực từ 01/01/2018 quy định Các tội về ma túy nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và phát huy tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình trạng trồng, tái trồng cây chứa chất ma túy.

          2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện đấu tranh quyết liệt với các đối tượng có hành vi trồng trái phép cây chứa chất ma túy nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để xảy ra diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

          II. NỘI DUNG - BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

          1. Công an huyện

          Chỉ đạo các đội nghiệp vụ thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức kiểm tra các quán ăn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh bán cây thuốc phiện non làm rau gém, cây thuốc phiện đã có quả để ngâm rượu uống, từ đó truy nguyên nguồn gốc nơi cung cấp, trồng trái phép cây thuốc phiện để phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

          2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          Xây dựng Kế hoạch cụ thể, thành lập 01 Tổ công tác do đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp đến từng thôn, bản để quần chúng nhân dân nắm được quy định pháp luật về xử lý người trồng trái phép cây chứa chất ma túy; tiến hành rà soát, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không trồng, tái trồng cây chứa chất ma túy.

          Vận động nhân dân phát hiện, tố giác những người tàng trữ, cung cấp hạt giống cây thuốc phiện, cây cần sa, những người đã gieo trồng để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định, công khai những trường hợp vi phạm ở địa phương bị xử lý để nhân dân biết nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong cộng đồng. Đối với các địa bàn để tình trạng trồng cây chứa chất ma túy xảy ra, cần tập trung kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

          3. Đài TTTH huyện, Phòng VHTT huyện

          Đẩy mạnh và hướng dẫn công tác tuyên truyền với những nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực; xây dựng bài viết, phóng sự, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu (tại nơi công cộng, UBND các xã, thị trấn) có nội dung tuyên truyền các quy định pháp luật phòng chống ma túy, trong đó nhấn mạnh hậu quả, trách nhiệm pháp lý phải gánh chịu khi thực hiện việc trồng cây chứa chất ma túy quy định tại Điều 247, Chương XX Bộ luật hình sự 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 (trồng trái phép cây có chứa chất ma túy phải chịu trách nhiệm hình sự ngay khi có hành vi trồng từ 500 cây có chứa chất ma túy trở lên hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm...).  

          4. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với các ngành chức năng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động để tiếp tục nâng cao nhận thức, tham gia đấu tranh tố giác những người có hành vi trồng, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh mua bán trái phép cây chứa chất ma túy.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Căn cứ nội dung Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hàng tháng (từ nay đến hết tháng 6/2017) báo cáo kết quả bằng văn bản về UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 14 của tháng để tổng hợp theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- TT HU, HĐND huyện; (B/c)

- CT, PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;  Thực

- UBND các xã, thị trấn;                       hiện

- Lưu VT, CAH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Lương Trương Đạt

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,349

  IP của bạn: 54.198.134.127

  Thời gian: 2018-04-25 13:59:58

  Chi tiết:

   Hôm nay: 322

   Tuần này: 8687

   Tháng này: 32653

   Năm nay: 141168

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com